Kultur

Viktiga, men allt för jag-centrerade perspektiv på bön

Maria Ringdahl har läst “Låt ditt ansikte lysa över mig” av Johan Reftel

Recension: Låt ditt ansikte lysa över mig

Författare: Johan Reftel

Förlag: Argument (160 sidor)

Genre: Andaktsbok

Bön är en central del av det kristna lärjungaskapet, som ibland känns lätt och ibland tungt, tomt och svårt.

Johan Reftel, församlingspedagog i Onsala församling, har skrivit en andaktsbok som konkret lyfter fram bönens roll i det kristna livet. Under 30 dagar/andakter får läsaren hjälp att reflektera över psaltarverser och be med hjälp av dessa. Det finns också kortare texter med praktiska tips, olika sätt att tänka kring bön och olika sätt att be.

Varje vers/andakt riktar sig till en viss situation i livet. Det kan vara en viss tid på dygnet eller handla om förlåtelse, vila, klagan eller när man inte orkar be.

Varje andakt är uppdelad i tre olika steg beroende på hur mycket tid man har. Den kortaste varianten är en minut. Då ska psaltarversen upprepas följt av att lyssna in Guds röst. Om man har fem minuter finns ett antal frågor att be över och om man har 15 minuter finns en lovsång att lyssna till och en kortare andaktstext att läsa. Boken är både konkret och inbjuder till kreativitet inför Gud.

Boken är lättläst och ger många bra perspektiv, men jag saknar böner och frågor där fokus är att förstå vem Gud är, och att mötet med honom kräver total omvändelse. Majoriteten av frågeställningarna är jagcentrerade och handlar till exempel om vad jag vill att Gud ska göra för mig, vad jag vill ha mer av i mitt liv och hur jag behöver jobba med mig själv för att bli mer lik Gud. Såklart har detta en viktig plats i bönen: att granska sitt eget liv i ljuset av Guds ord, men när majoriteten av frågorna blir inåtblickande upplever jag att perspektiven blir lite skeva.

Stor vikt läggs vid att lyssna in vad Gud vill säga till mig genom den vers man precis läst. Vi är nog många som behöver påminnas om att inte bara prata med Gud utan också lyssna. Det lyfts fram att Guds röst kan kännas igen på många olika sätt till exempel genom att det känns bra i magen. Jag ställer mig lite frågande till att inte den personliga bibelläsningen lyfts fram mer som ett tips att lära känna igen Guds röst. Om jag som läsare inte har en förförståelse kring vem Bibelns Gud är och vad han säger genom sitt ord finns risk att det kan vara svårt att känna igen Guds röst i mina tankar när jag reflekterar kring enstaka bibelverser. Men om den personliga förankringen i Bibeln finns är andakterna och metoden givande.

Över lag uppskattar jag boken och skulle rekommendera den, både för ungdomar och för äldre. Den kan användas under en månad för att fördjupa sig i bön, memorera och meditera över bibelverser och inte minst ta tid för bön och stillhet för att närma sig Gud!

Fler artiklar för dig