Kultur

Lättläst och konkret om föräldraskap och tro

Maria Ringdahl har läst “Det krävs en kyrka för att fostra en förälder” av Rachel Turner

Titel: Det krävs en kyrka för att fostra en förälder – om föräldraskap som formar tro

Författare: Rachel Turner, översättning: Ingalill Bergensten

Förlag: Libris (232 sidor)

Genre: Teologi, psykologi

Rachel Turners bok Det krävs en kyrka för att fostra en förälder är hennes första bok som översatts till svenska. Boken handlar om kristet föräldraskap, men är inte främst riktad till föräldrar och vårdnadshavare, utan till de som finns runtomkring och vill hjälpa föräldrar att dela tron med sina barn. Framförallt riktar sig boken till dem med ledaransvar i våra församlingar.

Enligt en 50 år lång forskningsstudie (som det hänvisas till i boken) är föräldrarna de viktigaste personerna för om ett barn kommer till tro eller inte, men bara 36 procent av föräldrarna känner sig trygga i den uppgiften. Här tror Turner att kyrkan kan göra en insats.

På ett lättläst, inspirerande och konkret sätt berättar hon om sina erfarenheter i mötet med familjer under sina 15 år som familje-, barn- och ungdomspastor. Hon förankrar sitt budskap både i Bibeln och sin egen erfarenhet, och ger många konkreta tips på hur man kan arbeta med dessa frågor i församlingen. Hon visar upp ett spektrum av angreppssätt, idéer och alternativ just för att varje familj, relation och andliga resa är unik.

En del av boken handlar om hur vi bemöter föräldrar som inte är kristna men som har barn i våra verksamheter. Där lyfter Turner fram att även dessa barns föräldrar är andligt viktiga för sina barn, och därför är det angeläget för församlingen att bygga relationer även med föräldrarna och vara så transparenta som möjligt med vad deras barn får ta del av i kyrkan. Förhoppningsvis kan familjen få en gemensam resa i tro.

Jag tror att vi är många föräldrar som skulle bli hjälpta - och känna oss mindre ensamma - om så många ledare som möjligt inom kyrkan läste den här boken och inspirerades av den!

Fler artiklar för dig