Kultur

Anmärkningsvärd prestation av Aurelius

David Nyström har läst “Jesu liknelser” av Erik Aurelius

En man gick ut för att så…

Om en kvinna har tio silvermynt…

Med himmelriket är det som…

Ofta behövs det inte mer än så för att bilderna ska börja växa inom oss. Några få inledande ord, och sedan finns berättelserna där hos oss, i all sin prunkande grönska. Jesu liknelser är så välkända och spridda i vår kultur, att även den som aldrig satt sin fot i en kyrka troligen känner igen flera av dem. De återfinns i dikt och prosa, i talesätt och visor.

Jesus utmärkte sig som lärare genom att en stor del av hans undervisning verkar ha förmedlats i form av liknelser. I Lukasevangeliet, till exempel, är andelen liknelser i Jesu förkunnelse större än hälften.

I boken Jesu liknelser, utgiven av Artos förlag, återger Erik Aurelius i stort sett samtliga Jesu liknelser, och ger sin tolkning av dem. Aurelius är biskop emeritus i Skara stift och har dessutom bakgrund som professor i biblisk teologi vid universitetet i Göttingen. Han uppvisar stor förtrogenhet med såväl själva berättelserna som deras tolkningshistoria och den moderna liknelseforskningens insikter. Det som slår mig när jag läser Aurelius liknelsegenomgångar, är hur lätt hans läsning låter sig informeras från en rad olika källor, och hur sömlöst han rör sig mellan exegetiska analyser, funderingar runt ursprungssituation och teologiskt medvetna reflektioner över liknelsernas betydelse och relevans för den nutida läsaren.

Sitt korta format till trots, utgör den här boken en anmärkningsvärd prestation och en god resurs för den som på ett lättillgängligt sätt vill tränga in i den fantastiska värld som Jesu liknelser skapat. Boken har ett brett tilltal och kan läsas med god behållning oavsett tidigare kunskapsnivå i ämnet.

Titel: Jesu liknelser

Författare: Erik Aurelius.

Förlag: Artos (165 sidor).

Genre: Bibelvetenskap, teologi.

Fler artiklar för dig