Kultur

Där svaren saknas vågar Perder stanna i ovissheten

David Sönnerbrandt har läst “Så mycket mer, så mycket större” av Sören Perder.

De senaste åren har rapporter som “Kristen tro på glid” visat hur unga lämnar tron vid ingången till vuxenlivet. En av anledningarna till detta kan vara att tron inte fått prövas och mogna. Det menar i alla fall Sören Perder, som nyligen gett ut boken Så mycket mer, så mycket större, i vilken han behandlar grundbultarna i den kristna tron för att hjälpa till i denna mognadsprocess.

Perder börjar boken med att beskriva Bibelns röda tråd – Guds stora berättelse som vi alla är en del av. Sedan går han pedagogiskt igenom den bibliska tron och gudsbilden. Det här är en viktig bok. Perder lyckas med att på ett systematiskt sätt sammanföra Bibelns olika delar till en helhet som känns relevant för livet. Den erfarenhet han under lång tid samlat på sig som pastor lyser igenom. Det här är en person som mött människor med frågor, som själv ställt frågorna, och som tar i frågorna på riktigt. Där svaren saknas vågar Perder stanna i ovissheten, i mysteriet. Det är en styrka att värna om.

Om jag hade fått önska skulle jag vilja se ett mer utvecklat resonemang kring det Perder kallar det “naturvetenskapliga synsättet”, alltså den naturalistiska världsbilden, i samhället. Många unga jag mött som funderat över sin tro brottas med en grundläggande “Gud eller inte Gud”-fråga. I Perders bok är svaret till stor del förutsatt. Kanske finns här en möjlighet till uppföljning – av Perder eller någon annan – till att skriva en bok i samma anda som denna vilken tacklar frågan om Guds existens.

Titel: Så mycket mer, så mycket större

Författare: Sören Perder

Förlag: Libris (184 sidor)

Genre: Teologi

Fler artiklar för dig