Kultur

Ambitiöst och utmanande om att inte flyta med

Per-Johan Thörn har läst “Motströms” av Emmanuel Bäckryd

Det är tufft att simma motströms, det vet alla som simmar. Mycket tyngre än att simma med strömmen. Jag läser boken när jag befinner mig på flera av Kanarieöarna, så bilder av vågor som bryts och ben som dras med i vattnets rörelser är tydliga för mig.

I stort gillar jag anslaget, tron på att det går att vara en motkraft.

Motströms

Emmanuel Bäckryd har genomfört ett ambitiöst bokprojekt; hela 15 år har passerat från att han skrev ett första utkast till det att “Motströms” nu publicerats. Mellan pärmarna behandlar författaren sex ismer, tankemässiga områden där han menar att kristna människor bör röra sig i motsatt riktning mot samhället i övrigt. Dessa är ekonomismen, konsumismen, prestationismen, individualismen, hedonismen och nationalismen. Var och en behandlas i två kapitel med efterföljande frågor för fortsatt diskussion. Och jag tänker att det är viktigt att samtalet fortsätter, för varje inriktning hade kunnat fylla en egen bok.

I stort gillar jag anslaget, tron på att det går att vara en motkraft. Om inte i det stora så i alla fall i det lilla.

Aningen instrumentellt, men överblickbart, sammanfattar Bäckryd sina tankar för idéströmningarna i tabellform mot slutet av boken. Samtliga tenderar att leda till en last, menar han. I ekonomismens fall girighet. Genom den kyrkliga praktiken kollekt kan istället dygden generositet växa fram. I kapitlet om nationalism slår han ett i samtiden välkommet slag för att församlingarna behöver vara gränsöverskridande.

Men det är flera premisser för resonemangen som behöver vridas och vändas på. Emmanuel Bäckryd vill genom det han skriver bland annat skapa förståelse för att en kristen kan bli trött, just eftersom hen “simmar” mot samhällsströmmen. Men ett omvänt perspektiv är ju faktiskt inte ett faktum bara för att någon kallar sig kristen. Samtidigt kan många fler än bekännande kristna brottas med frågeställningarna. Här hade jag velat se ett utförligare resonemang.

---

Fakta: Om boken

Titel: Motströms – om den svåra konsten att vara kristen

Föfattare: Emmanuel Bäckryd

Förlag: Spricka förlag

Genre: Teologi/samhällsanalys

Antal sidor: 189 sidor

---


Fler artiklar för dig