Kultur

Inspirerande om väckelse, men var är kvinnorna?

Bo Wettéus har läst “Revive – 40 inspirerande andakter utifrån väckelsehistorien” av Marcus Ringbäck

Titel: Revive – 40 inspirerande andakter utifrån väckelsehistorien.

Författare: Marcus Ringbäck.

Förlag: Semnos (217 sidor).

Genre: Andaktsbok.

En fråga som ibland ställs till kristna ledare och andra intervjuoffer är: “När du tänker på tillståndet i Sverige och världen, vad önskar du helst då?” och väldigt ofta blir svaret: “Väckelse”. För de flesta kristna har ordet en spännande och positiv laddning och många äldre minns ofta väckelsetider, då många kom till personlig tro på Jesus.

Marcus Ringbäck, pastor i Kungsportskyrkan, Huskvarna och grundare av missionsorganisationen Life mission, har tagit fasta på den längtan efter väckelse som finns och vill i boken Revive inspirera till förnyad bön och längtan genom att lyfta fram kvinnor och män, som på olika sätt och i olika tider blivit redskap för väckelse. Boken är tänkt som en andaktsbok med 40 kapitel.

Det man kan fråga sig är hur författaren gjort urvalet. Boken handlar om ett femtontal män, men bara fem kvinnor. Borde inte Hanna Ouchterlony, Catherine Booth, Kathryn Kuhlman och Gladys Aylward fått var sitt kapitel? Jag saknar också kapitel om Frank Mangs, Lewi Pethrus och John Ongman.

Den personer som författaren kortfattat lyfter fram är verkliga föredömen i sin överlåtelse till Gud och sitt arbete i väckelsens tjänst. I kapitlet “Kraften i Guds rikes dominoeffekt”, visar han hur sambandet kan se ut mellan generationerna. Det börjar med söndagsskolläraren Edweard Kimble 1854 i Boston som fick vinna DL Moody, som påverkade pastor Fredrik Meyer, som i sin tur anställde Billy Sunday. Mordecai Ham var Sundays medarbetare och han fick föra Billy Graham till tro. Denna fick predika för mer än 200 miljoner människor och en av dem som kom till tro var George Verwer, grundare till Operation Mobilisation, som vunnit tusentals för Gud och som inspirerat generationer av ungdomar att engagera sig i väckelse och mission. Tala om kedjereaktion!

Ringbäcks bok är välskriven och lättläst och brinner av tro, längtan och bön. Den borde medverka till att många säger som lärjungarna: “Brann inte våra hjärtan, när han talade till oss?”

Fler artiklar för dig