24 september 2020

En tidning på kristen grundKultur

Bibeln är grunden för bön efter Guds vilja

Undervisning "Bibelvis - om att växa och studera" Lena och Otto Rimås (LOR production) Betyg: 4


Bibeln har stått pall för många stormar - inte minst under de senaste tvåhundra åren. Fortfarande är den trots allt ett rättesnöre för människor i alla tänkbara länder och kulturer.

I denna tredje del av en serie (efter böckerna Händelsevis och Veckovis) presenteras bibelläsning och bibelstudium som något spännande och attraktivt. Det finns inte ett utan otaliga sätt att tränga in i Guds ord!

Författarna vill se sig som arvtagare till artonhundratalets "läsare", de som tog Bibeln på blodigaste allvar och läste och spred den efter bästa förmåga. Detta kan inte nog betonas i en tid när många medier slåss om människans uppmärksamhet. Utan en medveten prioritering drunknar bibelordet i informationsflödet.


Avsnittet om den enskilda andakten i slutet av boken kunde gärna ha varit lite utförligare, men i rättvisans namn får läsaren redan i tidigare kapitel bland annat tips om hur Bibeln kan vara till hjälp för bönen, ja, är själva grunden för bön efter Guds vilja.

Texten är indelad i femtiotvå kapitel - lämpliga att begrundas en vecka vardera. Utmärkt är den lilla avdelningen Växa med Bibeln i slutet av varje kapitel. "Idébanken" kan dessutom gratis laddas ner från internet.

Den som läser denna pedagogiskt utformade text med eftertanke och tar vara på alla nya uppslag får se Gud ur många olika synvinklar. Är det möjligen detta som brukar kallas "en fördjupad gudsbild"?

Fler artiklar