Böcker

Konkreta råd för att stävja maktmissbruk i kyrkan

En tunn, men viktig bok som bör finnas tillgänglig i varje församling, menar Dagens recensent.

I “Fräls oss från ondo” (Libris) skriver Fredrik Lignell och Helen Västberg om makt och maktmissbruket i skärningspunkten mellan teologi och psykologi. Dagens Malina Abrahamsson läser en insiktsfull och själavårdande bok, och uppmanar alla församlingar att starta bokcirkel.

Titel: “Fräls oss från ondo”

Författare: Fredrik Lignell och Helen Västberg

Förlag: Libris

Genre: Teologi / Psykologi

För något år sedan bestämde jag mig för att göra ett reportage om problematiken med maktmänniskor i församlingen, men hann knappt börja skriva förrän jag gav upp. Det fanns hopplöst lite litteratur på området och dessutom var det få människor som ville delge sina personliga vittnesmål. Samtidigt såg jag hur akut problematiken var i flera församlingar.

Just därför blev jag väldigt glad över att teologen Fredrik Lignell och legitimerade psykoterapeuten Helen Västberg gjort gemensam sak och skrivit boken “Fräls oss från ondo – om makt och maktmissbruk”. På ett lättillgängligt (men inte lättviktigt) sätt tar de sig an en stor och viktig fråga, och ger både insikter och praktisk vägledning.

Lignell och Västberg tar sin utgångspunkt i vad som definierar en maktmänniska. De påpekar att vi slarvigt slänger oss med ord som psykopat, men att andelen psykopater i själva verket bara utgör några få procent. Däremot finns det fler människor med narcissistiska eller psykopatiska drag. Ofta styrs de av ett överdrivet bekräftelsebehov och rädsla för att bli avvisade. Och inte sällan återfinns de i kyrkan.

bokomslag

Genom hela boken använder Lignell och Västberg fingerade, men verklighetstrogna, exempel på maktmissbruk som de mött i sina respektive professioner. En del av exemplen är hämtade från en församlingskontext, men inte alla, och jag tror att boken hade tjänat på att ännu tydligare rikta in sig på kyrkan.

Det är nämligen i avsnitten om kyrkan som det bränner till. Flera gånger varnar författarna för att en alltför resultatstyrd eller framgångsfixerad kyrka kan bli blind (eller medvetet ignorera) ledarnas maktfullkomlighet och dominanta stil eftersom “det ju går så bra”. I en sådan miljö kan även uppenbara exempel på maktmissbruk, härskartekniker och trakasserier tystas ner. Skyddsmekanismerna slår till och man frågar ängsligt: Vad ska andra tänka om församlingen – om Guds folk – om de får veta? Lojaliteten svajar och kyrkans anseende blir viktigare än att vara trogen den Mästare man säger sig följa.

Förutom att presentera problemet med maktmissbruk och ställa tuffa, men viktiga frågor som: “Kan Gud välsigna en maktmissbrukande ledare och vad säger det i så fall om Gud?” skissar Lignell och Västberg på sätt att hantera detta, både individuellt och som kollektiv. De betonar att varje ledare aktivt måste arbeta med sin identitet och sitt rotsystem för att inte leda genom sina sår, och rekommenderar själavård och andlig vägledning. Dessutom belyser de hur församlingen kan undvika att skapa en kultur där maktmänniskan gynnas.

“Fräls oss från ondo” är en tunn bok, men ändå lyckas författarna täcka in många aspekter utan att det blir krystat. Genomgående skriver Lignell och Västberg balanserat och med en själavårdande ton och även om varje avsnitt innehåller mycket som hade kunnat fördjupas, är det strategiskt smart att hålla boken relativt kort. På så vis är det fler som kommer orka läsa och ta till sig. Och det behövs! Jag önskar att varje församling genast köper in boken och ordnar bokcirklar för att diskutera.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig