16 maj 2021

En tidning på kristen grundBöcker

Recension: Sjögren väcker längtan efter mer

Birger Thureson har läst John Sjögrens “Öppna dig”

Endast för prenumeranter

Birger Thureson

Birger Thureson har skrivit opinionsartiklar i Dagen i många år. Han har en bakgrund som författare och journalist, bland annat på Dagen. Nu skriver han personligt om livet som pensionär under vinjetten 60+.

Fler artiklar