17 september 2021

En tidning på kristen grundBöcker

Recension: Sjögren väcker längtan efter mer

Birger Thureson har läst John Sjögrens “Öppna dig”

Omslag "Öppna dig" av John Sjögren.
Endast för prenumeranter
Birger Thureson

Birger Thureson

Birger Thureson har skrivit opinionsartiklar i Dagen i många år. Han har en bakgrund som författare och journalist, bland annat på Dagen. Nu skriver han personligt om livet som pensionär under vinjetten 60+.

Fler artiklar