28 oktober 2021

En tidning på kristen grundBöcker

Recension: Uppbyggligt men tunt om sista tiden

Bo Wettéus har läst Hanna Simonssons bibelguide till Första och andra Thessalonikerbrevet

En guide till första och andra Thessalonikerbrevet av Hanna Simonsson.

Titel: Bibelguiden: Första och andra Thessalonikerbrevet

Författare: Hanna Simonsson

Förlag: Bibeln idag

Genre: Bibelkommentar

“Hur blir det med löftet om Jesu tillkommelse? När och hur kommer han? Varför dröjer han? Hur går det med de som dör?” Det undrade man redan under den kristna församlingens första tid. Aposteln Paulus fick många frågor om eskatologin, de yttersta tingen, och i de två första breven från hans hand, första och andra breven till församlingen i Thesslonike, besvarar han några av frågorna.

Bibeln i dag har nu gett ut 14 böcker i serien Bibelguiden som kommenterar 20 av Nya testamentets 27 böcker och tanken är att alla böckerna skall kommenteras av unga kristna ledare mellan 25 och 40 år. Hanna Simonsson, som är organisationsutvecklare i Oasrörelsen inom Svenska kyrkan, har tagit sig an de två breven till församlingen i Thessaloniki och hon gör det på 71 sidor.

Det är enkelt, rakt, uppbyggligt och lättläst, men ibland lite för tunt i kommentarerna. Boken hade tjänat på att ha utökats med tio sidor till. Då hade fördjupningarna i slutet av boken kunnat bakas in i den löpande texten och mer hade kunnat sägas om teorierna omkring Jesu återkomst och tidens slut, om tidens tecken och om teorierna omkring “Laglöshetens människa” i 2 Thess. 2: 3 – 4, frågor som diskuteras livligt i många kretsar.

På sidan 15 skriver Simonsson: “Genom Paulus kom den kristna tron till Europa”, något som nog inte stämmer. Okända kristna hade fört evangeliet till Rom innan Paulus kom till Europa. De två översikterna av böckernas struktur är hämtade från Jonas Dagsons utmärka bok “Steg för steg genom Nya testamentet” och ger god hjälp att tränga in i texten.

Genom Simonssons kommentar får vi en god inblick i Paulus förkunnelse och den tidiga kyrkans problem, svårigheter och möjligheter. Boken inspirerar till aktiv bibelläsning och fördjupade studier i Guds ord.

Bo Wettéus

Bo Wettéus recenserar böcker i Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Böcker