Kultur

Swoboda uppmuntrar till nedmontering av tron

Birger Thureson har läst “Bortom tvivlet” av A J Swoboda

Går det att ifrågasätta sin tro utan att förlora den? Det är frågan som A J Swoboda söker svaret på i “Bortom tvivlet”. Dagens recensent Birger Thureson hoppas att boken blir en succé “för hela den svenska kristenhetens skull”.

Titel: Bortom tvivlet

Författare: A J Swoboda

Förlag: Libris (261 sidor)

Genre: Teologi och vägledning

Fly inte tvivlet. Använd det för att bygga en hållbar tro. Så skulle man kunna sammanfatta budskapet i A J Swobodas första bok på svenska.

För att inte få allt om bakfoten måste läsaren förstå författarens distinktion mellan tron som gåva (den frälsande tron), och vad en människa tänker om sin tro.

En trosuppfattning – det begrepp Swoboda använder – kan dekonstrueras, det vill säga plockas isär och granskas kritiskt. Något nytt kan sedan formas av de gamla delarna. Det är en viktig upptäcktsresa där tvivlet blir ett verktyg i den hållbara trons tjänst.

“Det handlar inte så mycket om att bygga något helt nytt som om att bygga upp det gamla på ett nytt sätt. Målet är inte att konstruera en ny kristendom. Det är att omformulera den urgamla kristendomen på ett nytt, friskt och profetiskt sätt för vår tid”, skriver författaren.

A J Swoboda är en amerikansk teologiprofessor med lång pastorserfarenhet, och boken speglar hans egen och andras brottningskamp med svåra frågor. Exemplen blandas med teologiska reflektioner, där författaren generöst citerar olika källor.

Författaren har sett dem, alla dessa unga kristna som i en ny miljö – ofta sekulär universitetsmiljö – tappat fotfästet i mötet med nya tänkesätt. Han har sett hur de riskerar att överge sin tro när den karta de ärvt inte stämmer med verkligheten.

Men denna prövning behöver inte uppfattas som hotfull. Inte ens när den leder till en nedmontering av tidigare uppfattningar. Den processen kan tvärtom vara alldeles nödvändig för trons överlevnad. “Ibland ger vi oss av inte för att komma bort från Gud utan för att faktiskt möta Gud”, påpekar Swoboda.

Som amerikansk evangelikal sörjer Swoboda över den polarisering som hotar att slita isär kyrkan i vår tid. Den konservativa kristendomen avfärdar de nya frågorna. Den progressiva kristendomen hånar de gamla svaren, menar han. Men båda sidor riskerar därmed att missar målet, som är Jesus Kristus. Kristi rike, där Gud styr. Med hänvisning till Jobs bok skriver författaren: “Guds närvaro är viktigare än svar på alla våra frågor.

Även om Swoboda ser värdet i kritisk granskning så menar han, att den västerländska dekonstruktionsresan rent allmänt drivits för långt. “Om en människa inte delar den rådande progressiva världsåskådningens samhällsvision, sexuella ideologi eller andliga värderingar avfärdas hon som trångsynt, högmodig och fördomsfull.”

För den kristna människan gäller det att inte låta dekonstruktionen styras av vår tids likes-kultur. “Om vi tror på det vi gillar i evangelierna, och förkastar det vi inte gillar, så är det inte evangeliet vi tror på utan oss själva.” Vi är, betonar författaren, kallade att följa Jesus, inte att gilla honom.

En tuff tanke i ett tumstyrd kultur (tumme upp, tumme ned). Men ibland måste man svälja besk medicin för att bli frisk. Och hela denna rika bok siktar mot en sund kristendom med Jesus i centrum, där dekonstruktionen inte ska förväxlas med en hysterisk jakt på fel och brister hos kyrkan, utan är ett redskap som hjälper den troende att formulera eviga sanningar så att de kan förstås och tillägnas i en ny tid.

Jag hoppas att den här boken blir en succé. Inte för författarens skull, eller förläggarens skull, utan för den svenska kristenhetens skull.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar