Böcker

Uppbyggligt om de andliga gåvorna

Bo Wettéus har läst “Låt er fyllas av Anden” av Roine Swensson

Titel: Låt er fyllas av Anden – Livet i den helige Ande och nådegåvorna

Författare: Roine Swensson

Förlag: Semnos (381 sidor)

Genre: Bibelstudium

Någon har kallat den helige Ande för “kyrkans styvbarn”, ett barn som inte riktigt hör hemma i huset men ändå måste vara där, och ett barn som kanske ställer till oreda och bekymmer och som bör hålla sig på mattan men vars närvaro är absolut oumbärlig.

I boken vill författaren visa på att Anden, den tredje personen i gudomen, är “ett äkta barn” och att vi måste ge utrymme för Anden och Andes gåvor och frukt, annars dör vi själva och våra församlingar, trots ett gott arbete.

Författaren går systematiskt och noggrant tillväga och beskriver de flesta områden i det personliga och gemensamma kristna livet där Anden kan göra skillnad. I första delen får läsaren hjälp att upptäcka vem Anden är, Andes dop och uppfyllelse, Andes hjälp och frukt och en beskrivning av de symboler under vilka Anden beskrivs i Bibeln. Det är bibliskt sunt och uppbyggligt och stöds av många bibelord och bibelsammanhang.

I andra delen skriver författaren om Andes gåvor och visar på tre kategorier gåvor: tjänstegåvor, grundgåvor och övernaturliga gåvor. Han menar att varje kristen har en unik gåva men att alla gåvorna finns att använda, när situationen kräver det. Han avvisar också den äldre pingstteologiska tanken att tungotalet är det enda tecknet på Andes dop och menar att det går att vara andefylld utan att tala i tungor. Han visar dock på värdet av tungotalets gåva, framför allt i det personliga böne- och andaktslivet.

Det är ett gediget och omfattande studium som författaren gjort i ett viktigt ämne. Boken behövs i vår andefattiga tid och den kan bli ett redskap för personlig förnyelse och församlingsförnyelse. Den är ett utmärkt bibelstudiematerial för pastorer och präster som de kan föra vidare till sina församlingar, och boken ger mycket material för det personliga bibelstudiet.

Det finns samtalsfrågor efter varje kapitel, men en mer genomarbetad studieplan hade varit bra och likaså en sammanställning i slutet av boken på de bibelord som hänvisas till i boken.

Fler artiklar för dig