03 mars 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Så blir en tydlig ledare teamarbetare

Största behovet i traditionella församlingar är ledare som är gränsöverskridare, som vågar vara tydliga men som kan fungera i team. Det säger Roland Spjuth, kursledare på den skandinaviska akademi för ledarskap och teologi, Salt, som sedan ett år finns i Malmö och Köpenhamn.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar