18 april 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Det kommer så många att bara stora tältet räcker till

Denna konferens är den första där alla ungdomsmöten hålls i det stora tältet. Anledningen är enkel, det kommer så mycket människor att ingen annan lokal rymmer dem.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar