07 mars 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Religiöst engagemang kan minska stress och förebygga vissa sjukdomar

Allt fler naturvetenskapliga studier visar att det är bra för hälsan med en tro. Det innebär att den traditionella uppdelningen mellan kropp och psyke inte längre är lika aktuell.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar