16 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Samma moral utomlands som i Sverige

Hur kan det komma sig att företag kan ha en standard i Sverige och en helt annan i ett annat land, när det gäller till exempel arbetsförhållanden? Förra veckan hölls en internationell konferens om etik i näringslivet med bland annat den amerikanske etikprofessorn David Batstone.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar