11 april 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Vintage för Guds skull

Dream Center i Los Angeles höll på att inte bli mer än en tanke när en far lät sin 19-årige son ta tag i drömmen för snart 16 år sedan. Få hade kunnat föreställa sig att Los Angeles gamla nedslitna sjukhus skulle komma att härbärgera så mycket hopp.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar