10 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Det hände att jag grät och frågade Gud: "Här har du tänkt någonting och lagt något på mitt hjärta och så ska jag hålla på att tvivla."

Ett ord med laddning - kallelse. Det kan uppfattas som ett gudomligt tvång mot en människas vilja. Andra ser det som ett uppdrag för särskilt utvalda. Eller har Gud gett människor en gemensam kallelse som tar sig olika uttryck? I vår artikelserie berättar några personer om att välja livsväg som svar på Guds kallelse. För Marcus Örebäck är kallelsen något privat, en dold skatt i livet, som han varsamt berättar om. Redan under skolåldern anade han sin livsväg. Men även om Marcus Örebäck länge känt sig kallad till församlingstjänst har han också fått brottas med Gud. Och lära sig att i kallet finns ett ständigt beroende.

Endast för prenumeranter

Jonatan Sverker

Jonatan Sverker är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar