03 mars 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Därför är tålamod och självbehärskning nödvändigt i nära relationer

Andens frukter är egenskaper som utvecklas genom hela livet när vi öppnar oss för tillit och förtröstan, inte minst i relationen till Gud.

Endast för prenumeranter

Gabriella Mellergårdh

Gabriella Mellergårdh är frilansjournalist som återkommande skriver artiklar för Dagen, ofta för avdelningarna livsstil och kultur.

Fler artiklar