20 oktober 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Ta med Gud in i dina känslor

Känslan av att inte duga är vanlig hos så många av oss och många som kommer till Pamela Sjödin-Campbell för samtal undrar – går det att få en sund balans i sitt känsloliv? Som legitimerad psykoterapeut, tror hon att känslorna finns till för att vi bättre ska förstå oss själva.

1 av 2

Endast för prenumeranter
Gabriella Mellergårdh

Gabriella Mellergårdh

Gabriella Mellergårdh är frilansjournalist som återkommande skriver artiklar för Dagen, ofta för avdelningarna livsstil och kultur.

Fler artiklar