07 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Dans i gudstjänsten inget ovanligt i kyrkans historia

Att dansa en gudstjänst är inget nytt. De första århundradena i kyrkans historia var dans en accepterad och flitigt utnyttjad uttrycksform.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar