Livsstil

Åtta saker att minnas efter ett sexuellt övergrepp

Fixa kärlekens sexolog Hanna Möllås reder ut myter om sexuella övergrepp och vad som är bra att tänka på om man blivit kränkt sexuellt.

1 Det finns flera myter kring övergrepp. En är vad som är ett övergrepp. Detta går inte mäta objektivt och därför kan vi uppleva olika situationer olika­. Fokus för övergreppet är din egen upplevelse.

En annan myt är tanken om att det alltid är män som är förövare. Det stämmer inte alls. Även kvinnor kan utöva makt och förtryck mot andra människor.

En tredje myt är att det endast är kvinnor som är offer. Det stämmer inte alls. Det finns många pojkar och män som blir utsatte för övergrepp.

Om du söker hjälp, så ge dig inte förrän du blir tagen på allvar och får den hjälp du behöver. Behandlaren ska vara utbildad i traumaterapi eller på annat sätt ha goda insikter i detta arbete.

Tyvärr känner många offer skuld och skam och tar på sig ansvaret för det som har hänt. Detta är viktigt att få möjlighet att bearbeta.

Övergrepp och överträdelser ska alltid polisanmälas. Men det är viktigt att du känner att du får stöd i denna process. Den är utlämnande och kan upplevas mycket svår. Långt ifrån alla offer får den upprättelse de har rätt till. Det gör processen än jobbigare och det blir svårare att komma över traumat.

Du som lever tillsammans med en partner som varit med om ett övergrepp. Var beredd på att detta måste få ta tid. Men även om mycket går sönder i oss vid ett övergrepp, går det att reparera.

Var öppen för att även du som partner till ett offer måste få känna dig arg och ledsen. Precis som för din partner är det nödvändigt att få prata med någon och berätta om vad du känner.

Fler artiklar för dig