16 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Vinnersjö missionshus vände trenden

Landsbygdsförsamlingen i Vinnersjös missionshus laddar för julen och för att möta bygdens folk vid adventsgudstjänster, juniorernas Luciaauktion och vid en sång- och musikfylld julotta.

1 av 2
Endast för prenumeranter

Thomas Österberg

Thomas Österberg är reporter och stf ansvarig utgivare på Dagen.

Fler artiklar