Livsstil

Gemensam bön om Coronaviruset: Gud, låt hälsan och friden segra

Sten-Gunnar Hedin har formulerat en bön till Gud i oroliga coronatider.

Coronaviruset skördar nya offer och skräcken för smittan har lamslagit världen. Den tidigare pingstledaren Sten-Gunnar Hedin har på Dagens uppdrag formulerat en bön till Gud om hjälp i dessa oroliga tider.

Gud, du som bor i evigheten, kom oss nära med din helige Andes kraft och hjälp oss i dag att leva i tillit till dig, du som i Jesus Kristus kom oss nära och vet vad det är att vara människa!

Ge alla som känner oro och fruktan för smitta och sjukdom den frid som bevarar hjärtat och tanken i förtröstan på din hjälp.

Jag vill tänka på ditt ord och därför skall jag hoppas: ”Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny - stor är din trofasthet!”

Herre, vår beskyddare, hjälp alla som arbetar för att lösa frågan om vaccin och botemedel mot detta virus. Ge vishet och kunskap till framgång och resultat.

Herre Kristus, du som är vårt ljus, lys för den som drabbats av sjukdom och dem som känner oro. Du som kallar var och en vid namn; bär varje människa igenom och låt hälsan och friden segra.

Amen!

Fler artiklar för dig