05 mars 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Påskens ögonvittnen: Maria stod kvar när de andra svek

Jesus mor Maria var trofast in i döden. Hon svek inte sin son i dödsstunden utan fanns kvar vid korset hela tiden. Kanske fick hon redan vid sonens födelse en föraning om vad som väntade?

Maria är utan tvekan den person i Bibeln som tillbringar mest tid tillsammans med Jesus. Framför allt i hennes roll som mamma. Hon bär honom i moderlivet, tillsammans med Josef uppfostrar hon honom, hon får anledning att oroa sig för honom och hon är den vars initiativ leder fram till det första officiella undret, då hon vid ett bröllop påtalar att vinet tagit slut och Jesus gör vatten till vin. Kort sagt: Maria spelar en avgörande roll för händelserna under Jesus dryga 30 år som människa. Inte minst när hans jordeliv ska läggas till ända. Maria är nämligen en av få närstående som håller sig kvar nedanför korsets fot ända till slutet (eller början, beroende på hur man ser det).

"Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster, Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala."(Johannesevangeliet 19:25)

Att en mamma vill vara tillsammans med sitt barn även i livets slutskede låter kanske inte särskilt märkligt. Vilken mamma skulle inte velat visa sitt stöd när sonen lider? Men omständigheterna kring Jesus död var exceptionella. Det var dramatiskt snarare än fridfullt, farligt snarare än fredligt. Majoriteten av lärjungarna verkar ha flytt fältet innan Jesus gav upp andan på korset. Rädslan att förknippas med det som såg ut att bli ett nederlag tog överhanden för flera av dem. Men Maria stod kvar. Förmodligen med vånda och stor plåga, men hon stod kvar.

Kanske planterade Gud en föraning hos Maria om vad som skulle ske, redan när Jesus var nyfödd. Något som tyder på detta är att en av de gåvor som stjärntydarna (de vise männen) överlämnade var myrra. Det var vanligt att myrra, en väldoftande kåda, användes i samband med balsamering av döda kroppar. En annan händelse, som kan tyda på samma sak, sker i samband med det traditionella frambärandet av barnet i templet. Där möter familjen den rättfärdige och gudfruktige Symeon. Han vänder sig mot Maria och säger: Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt. Ja, också genom din själ skall det gå ett svärd. (Lukasevangeliet 2). Kanske var Maria till viss del förberedd på det oerhörda som sedan hände under påsken i Jerusalem? Som en Guds omsorg.

Omsorg är också något som Jesus känner för sin mamma, även den stund han som mest kämpar för sitt liv. När han ser Maria stå där på kullen nedanför korset, bredvid "den lärjunge som han älskade", brukar han några av sina sista krafter till att föra dem samman. Maria får från den stunden ha sitt hem hos Johannes. Det är fint att tänka att Jesus månar om sin mamma ända fram till slutet. Först när han ordnat med att hon får det bra ger han upp andan.

Vi kan lära oss mycket av Maria, bland annat just från den scenen vid korset – att stå pall när andra sviker. Maria blir en förebild för oss i att våga stå kvar, även när andra lämnar eller när allt verkar gå åt skogen. Mamman framför korset lär oss att vara trogna vår inre övertygelse och inte frestas att följa flocken.

---

Jungfru Maria

  • Roll i påskdramat: Mamma till Jesus, Guds moder. En av dem som följer honom de sista timmarna och finns med vid korsfästelsen. Troligen även en av dem som först möter den uppståndne Jesus och som för vittnesbördet om honom vidare.

  • Central bibelvers: "När Jesus såg såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: "Kvinna, där är din son". Sedan sade han till lärjungen: "Där är din mor". Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen." (Johannesevangeliet 19:26-27)

  • Född och uppvuxen i Galileen i norra Israel. Enligt traditionen var hon runt 14 år när hon trolovades med snickaren Josef och bosatte sig i Nasaret. Kort därefter mottog hon uppgiften att bli mor till Guds son. I slutet av graviditeten reser paret till Josefs hemstad Betlehem, eftersom det pågår en skattskrivning. Därför föder Maria Jesus i den lilla staden Betlehem.

    Föräldrarna heter enligt traditionen Anna och Joakim. Elisabet, mor till Johannes döparen, är en släkting till Maria, möjligen kusin.

  • Kuriosa: Många namnsdagar är kopplade till Maria och firas framför allt i romersk-katolska och ortodoxa kyrkan. Bland annat Stella den 15 augusti, Alma, 8 september och Virginia, 8 december.

  • Även klassiska namn på kor härstammar från Jesu mor Maria: Stjärna, Maja och Rosa.

---

Josefin Lilja

Josefin Lilja är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Livsstil