Livsstil

"Efter vi startat Lifecenter rådde beröringsskräck i tio år"

När församlingen Lifecenter Church i Västerås bildades för 20 år sedan blev det tyst runt pastorerna Per-Johan och Ulrica Stenstrand. I dag jobbar hela frikyrkligheten med att plantera nya kyrkor – och vill lära av dem som redan har gjort resan.

Fler artiklar för dig