28 januari 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

De storsatsar för att hjälpa kyrkan med digitala samtal

Studieförbundet Bilda vill ge verktyg till församlingar för att kunna digitalisera de viktiga smågrupperna

Lägg inte ner hemgruppen eller bönegruppen. Upphör inte med de livsnära samtalen. Det uppmanar studieförbundet Bilda som nu räcker ut en hand med verktyg för att församlingar och enskilda ska ta tag i det där som man kanske gruvar sig för.

Tycker du det är obekvämt att delta i en andakt via skärmen?

Eller vet du inte hur man kallpratar på ett avslappnat sätt framför skärmen? Det är du i så fall inte ensam om. Enligt studieförbundet Bilda märks en osäkerhet hos många vad gäller de digitala verktygen, som på kort tid blivit helt nödvändiga för att över huvud taget kunna mötas i en mindre grupp utanför hushållet.

– Vi kan inte mötas fysiskt, men de livsnära samtalen får inte tystna. Det tror vi skulle vara förödande för både enskilda och församlingarna, säger Paulina Lindgren, med profilområde kyrka och folkbildning i frikyrkorna.

– Vi vill hjälpa framför allt frikyrkorna så att denna tid inte bara blir en envägskommunikation – då förlorar man något av vad det är att vara kyrka. Vi kommer fortsätta att vända oss även mot katolska och ortodoxa kyrkan, men alla som hör av sig vill vi försöka hjälpa.

Målgrupperna för satsningen är flera, menar Paulina Lindgren. Det kan dels vara bönegruppen som inte vet vilket digitalt verktyg man ska använda eller hur man använder det. Det kan också vara församlingsledaren som inte vet vilka ramar man bör sätta upp för ett digitalt kyrkfika exempelvis, eller så är det den enskilde församlingsmedlemmen som inte vågar ta ton i det digitala rummet.

– Vi vill hjälpa till med allt, från att coacha rent tekniskt, till att tipsa om bra samtalsfrågor, till att hjälpa den ovane att öva och börja känna sig bekväm framför skärmen, säger Paulina Lindgren.

– Vi kan även hjälpa till med innehåll för att få ett bra samtal. Vi hoppas att folk ska hitta till vår hemsida eller höra av sig till oss så att vi får hjälpa fler. För de livsnära samtalen behövs verkligen.

Vad hoppas ni att detta ska ge för frukt?

– Jag kan bara se på mig själv, hur jag gått från att vara en aktiv gudstjänstdeltagare till att bli mer av en åskådare framför skärmen. Det gör något med en när man inte deltar, man riskerar att bli mer kritisk till exempel. Det finns grupper i våra församlingar som inte möts alls nu och i stället sitter hemma isolerade. Vi vill hjälpa dem att mötas digitalt, för det är mycket bättre än att inte mötas alls.


Josefin Lilja

Josefin Lilja är reporter på Dagen.

Fler artiklar från Livsstil