Livsstil

Läs ett stycke ur Bibeln, varje dag under hela året

Med hjälp av Dagens bibelläsningsplan är det enkelt att få en daglig stund med Guds ord

En man läser Bibeln.
Årets bibelläsningsplan är framtagen av Bibelsällskapet. Den är upplagd efter kyrkoårets dagar med en text utifrån Svenska kyrkans evangeliebok. Under vardagarna inbjuds läsaren till bibelställen som på något sätt anknyter till söndagens budskap. Under vissa delar läses en bibelbok i sin helhet.

Att Svenska Bibelsällskapet översätter hela Nya testamentet till år 2026 syns i årets bibelläsningsplan. Under första kvartalet läser vi Lukasevangeliet i sin helhet. Även Filipperbrevet finns med i planen och finns i ny översättning gjord av bibelsällskapet. Dessa texter går att läsa digitalt på bibelsällskapet.se.

Årets bibelläsningsplan är framtagen av Anders Göranzon, Bibelsällskapets generalsekreterare. Den är upplagd efter kyrkoårets dagar med en text utifrån Svenska kyrkans evangeliebok. Under vardagarna inbjuds läsaren till bibelställen som på något sätt anknyter till söndagens budskap. Under vissa delar läses en bibelbok i sin helhet.

I eDagen finns bibelläsningsplanen i en mer lättöverskådlig version, som också går att skriva ut och spara. Du hittar den i din eDagen-app eller på www.dagen.se/e-dagen.

Januari

 • 1 Lördag Jes 49:13-16
 • 2 Söndag Mark 11:15-19
 • 3 Måndag Heb 13:5-8
 • 4 Tisdag Ps 121:1-8
 • 5 Onsdag 2 Kor 4:3-6
 • 6 Torsdag Luk 1:1-25
 • 7 Fredag Luk 1:26-38
 • 8 Lördag Luk 1:39-56
 • 9 Söndag 1 Joh 5:6-12
 • 10 Måndag Luk 1:57-66
 • 11 Tisdag Luk 1:67-80
 • 12 Onsdag Luk 2:1-21
 • 13 Torsdag Luk 2:22-40
 • 14 Fredag Luk 2:41-52
 • 15 Lördag Luk 3:1-20
 • 16 Söndag Upp 22:16-17
 • 17 Måndag Luk 3:21-22
 • 18 Tisdag Joh 17:1-8
 • 19 Onsdag Joh 17:9-13
 • 20 Torsdag Joh 17:14-26
 • 21 Fredag Ef 4:1-6
 • 22 Lördag Ef 4:7-16
 • 23 Söndag Ps 36:6-10
 • 24 Måndag 1 Kor 12:12-20
 • 25 Tisdag 1 Kor 12:21-31
 • 26 Onsdag Luk 3:23-38
 • 27 Torsdag Luk 4:1-15
 • 28 Fredag Luk 4:16-30
 • 29 Lördag Luk 4:31-44
 • 30 Söndag Joh 5:1-9
 • 31 Måndag Luk 5:1-16

Februari

 • 1 Tisdag Luk 5:17-26
 • 2 Onsdag Luk 5:27-39
 • 3 Torsdag Luk 6:1-11
 • 4 Fredag Luk 6:12-19
 • 5 Lördag Luk 6:20-36
 • 6 Söndag 1 Tim 6:13-16
 • 7 Måndag Luk 6:37-49
 • 8 Tisdag Luk 7:1-17
 • 9 Onsdag Luk 7:18-35
 • 10 Torsdag Luk 7:36-50
 • 11 Fredag Luk 8:1-15
 • 12 Lördag Luk 8:16-25
 • 13 Söndag Ps 25:4-11
 • 14 Måndag Luk 8:26-39
 • 15 Tisdag Luk 8:40-56
 • 16 Onsdag Luk 9:1-17
 • 17 Torsdag Luk 9:18-36
 • 18 Fredag Luk 9:37-48
 • 19 Lördag Luk 9:49-62
 • 20 Söndag Rom 10:13-17
 • 21 Måndag Luk 10:1-20
 • 22 Tisdag Luk 10:21-42
 • 23 Onsdag Luk 11:1-13
 • 24 Torsdag Luk 11:14-28
 • 25 Fredag Luk 11:29-36
 • 26 Lördag Luk 11:37-54
 • 27 Söndag Est 4:12-17
 • 28 Måndag Luk 12:1-12

Mars

 • 1 Tisdag Luk 12:13-21
 • 2 Onsdag Mark 2:18-20
 • 3 Torsdag Luk 12:22-34
 • 4 Fredag Luk 12:35-48
 • 5 Lördag Luk 12:49-59
 • 6 Söndag 1 Mos 4:3-7
 • 7 Måndag Luk 13:1-19
 • 8 Tisdag Luk 13:20-21
 • 9 Onsdag Luk 13:22-30
 • 10 Torsdag Luk 13:31-35
 • 11 Fredag Luk 14:1-14
 • 12 Lördag Luk 14:15-35
 • 13 Söndag 1 Kor 10:12-13
 • 14 Måndag Luk 15:1-7
 • 15 Tisdag Luk 15:8-10
 • 16 Onsdag Luk 15:11-24
 • 17 Torsdag Luk 15:25-32
 • 18 Fredag Luk 16:19-31
 • 19 Lördag Luk 17:1-19
 • 20 Söndag Mark 5:24-34
 • 21 Måndag Luk 17:20-37
 • 22 Tisdag Luk 18:1-14
 • 23 Onsdag Luk 18:15-30
 • 24 Torsdag Luk 18:31-43
 • 25 Fredag Ords 9:1-6
 • 26 Lördag 1 Pet 2:1-3
 • 27 Söndag Mik 5:2-4
 • 28 Måndag Luk 19:1-10
 • 29 Tisdag Luk 19:11-27
 • 30 Onsdag Luk 19:28-40
 • 31 Torsdag Luk 19:41-48

April

 • 1 Fredag Luk 20:1-19
 • 2 Lördag Luk 20:20-26
 • 3 Söndag 1 Mos 22:1-14
 • 4 Måndag Luk 20:27-47
 • 5 Tisdag Luk 21:1-6
 • 6 Onsdag Luk 21:7-19
 • 7 Torsdag Luk 21:20-38
 • 8 Fredag Luk 22:1-23
 • 9 Lördag Luk 22:24-46
 • 10 Söndag Ps 118:19-29
 • 11 Måndag Luk 22:47-71
 • 12 Tisdag Luk 23:1-12
 • 13 Onsdag Luk 23:13-25
 • 14 Torsdag 1 Kor 5:6-8
 • 15 Fredag Luk 23:26-49
 • 16 Lördag Luk 23:50-56
 • 17 Söndag Luk 24:1-12
 • 18 Måndag Luk 24:13-35
 • 19 Tisdag Luk 24:36-49
 • 20 Onsdag Luk 24:50-53
 • 21 Torsdag 1 Kor 15:1-11
 • 22 Fredag 1 Kor 15:12-19
 • 23 Lördag 1 Kor 15:20-34
 • 24 Söndag Jer 18:1-6
 • 25 Måndag Apg 4:13-22
 • 26 Tisdag Apg 10:34-43
 • 27 Onsdag 1 Joh 5:1-5
 • 28 Torsdag Apg 18:24-19:7
 • 29 Fredag Jak 1:22-27
 • 30 Lördag Upp 7:11-17

Maj

 • 1 Söndag Joh 10:11-16
 • 2 Måndag Jes 63:7-14
 • 3 Tisdag Jer 31:1-14
 • 4 Onsdag Hes 34:11-16
 • 5 Torsdag Hes 34:17-24
 • 6 Fredag Mik 7:14-20
 • 7 Lördag Matt 9:35-38
 • 8 Söndag 2 Kor 4:16-18
 • 9 Måndag 1 Mos 12:1-5
 • 10 Tisdag 1 Mos 21:8-21
 • 11 Onsdag 1 Mos 47:27-31
 • 12 Torsdag 4 Mos 20:14-21
 • 13 Fredag 5 Mos 8:1-6
 • 14 Lördag 5 Mos 27:1-3
 • 15 Söndag Joh 15:10-17
 • 16 Måndag 1 Mos 40:1-23
 • 17 Tisdag Job 2:11-13
 • 18 Onsdag Höga v 2:1-17
 • 19 Torsdag Matt 11:16-19
 • 20 Fredag Joh 3:22-30
 • 21 Lördag Joh 11:1-11
 • 22 Söndag Jer 29:11-14
 • 23 Måndag Jes 43:8-13
 • 24 Tisdag Jer 31:15-17
 • 25 Onsdag Rom 5:1-11
 • 26 Torsdag Apg 1:1-11
 • 27 Fredag 2 Kung 2:1-11
 • 28 Lördag Heb 11:5-6
 • 29 Söndag 5 Mos 31:6-8
 • 30 Måndag 2 Krön 15:1-7
 • 31 Tisdag Jer 51:46

Juni

 • 1 Onsdag Joh 14:25-29
 • 2 Torsdag Ef 3:1-13
 • 3 Fredag Filem 1:4-7
 • 4 Lördag Apg 1:12-14
 • 5 Söndag Apg 2:1-13
 • 6 Måndag Apg 11:19-26
 • 7 Tisdag Apg 2:29-40
 • 8 Onsdag Apg 8:14-17
 • 9 Torsdag Apg 10:34-43
 • 10 Fredag 1 Thess 1:2-10
 • 11 Lördag 2 Tim 1:13-14
 • 12 Söndag Rom 11:33-36
 • 13 Måndag Matt 11:25-27
 • 14 Tisdag Joh 5:19-23
 • 15 Onsdag Rom 8:11
 • 16 Torsdag 2 Kor 13:13
 • 17 Fredag 1 Thess 5:23-24
 • 18 Lördag 1 Joh 2:22-25
 • 19 Söndag Tit 3:4-8
 • 20 Måndag Apg 10:44-48
 • 21 Tisdag Apg 11:1-18
 • 22 Onsdag Apg 18:24-28
 • 23 Torsdag Apg 19:1-7
 • 24 Fredag Pred 5:17-19
 • 25 Lördag Matt 6:25-30
 • 26 Söndag Apg 13:16-25
 • 27 Måndag Matt 3:1-12
 • 28 Tisdag Matt 11:7-19
 • 29 Onsdag Joh 1:6-8
 • 30 Torsdag Joh 1:19-28

Juli

 • 1 Fredag Joh 1:29-36
 • 2 Lördag Joh 4:1-3
 • 3 Söndag Jes 51:1-3
 • 4 Måndag 2 Sam 21:1-14
 • 5 Tisdag Matt 15:21-28
 • 6 Onsdag Matt 18:12-14
 • 7 Torsdag Joh 6:37-40
 • 8 Fredag Apg 27:14-38
 • 9 Lördag 2 Pet 3:8-9
 • 10 Söndag Joh 7:53-8:11
 • 11 Måndag 2 Sam 12:1-8
 • 12 Tisdag Matt 7:1-6
 • 13 Onsdag Rom 2:1-4
 • 14 Torsdag Rom 14:1-12
 • 15 Fredag Rom 14:13-23
 • 16 Lördag Jak 4:11-12
 • 17 Söndag Jes 6:1-8
 • 18 Måndag Jes 19:19-20
 • 19 Tisdag Mark 6:7-13
 • 20 Onsdag Apg 10:30-33
 • 21 Torsdag Apg 11:27-30
 • 22 Fredag Apg 22:12-21
 • 23 Lördag Tit 1:1-4
 • 24 Söndag 1 Kor 9:19-27
 • 25 Måndag 1 Mos 24:1-9
 • 26 Tisdag 1 Mos 24:10-21
 • 27 Onsdag 1 Mos 24:22-32
 • 28 Torsdag 1 Mos 24:33-54
 • 29 Fredag 1 Mos 24:55-67
 • 30 Lördag 1 Kung 19:19-21
 • 31 Söndag Mark 9:1-13

Augusti

 • 1 Måndag 2 Mos 34:27-35
 • 2 Tisdag Hes 10:1-8
 • 3 Onsdag Matt 16:13-20
 • 4 Torsdag Apg 22:6-11
 • 5 Fredag 2 Kor 3:7-11
 • 6 Lördag Upp 19:5-10
 • 7 Söndag 1 Kor 3:10-15
 • 8 Måndag Jes 28:16
 • 9 Tisdag Rom 15:17-21
 • 10 Onsdag 1 Kor 15:1-2
 • 11 Torsdag Ef 2:14-22
 • 12 Fredag 2 Tim 2:19
 • 13 Lördag Heb 11:8-10
 • 14 Söndag Ef 4:20-28
 • 15 Måndag Neh 8:9-12
 • 16 Tisdag Jes 58:7-11
 • 17 Onsdag Apg 2:43-47
 • 18 Torsdag Apg 4:32-37
 • 19 Fredag 1 Tim 6:17-19
 • 20 Lördag Heb 13:12-16
 • 21 Söndag Rom 12:3-8
 • 22 Måndag 1 Mos 2:4-9
 • 23 Tisdag Jes 41:8-10
 • 24 Onsdag Joel 2:18-23
 • 25 Torsdag Rom 8:22-23
 • 26 Fredag 1 Kor 2:11-16
 • 27 Lördag 1 Pet 4:7-11
 • 28 Söndag Am 5:21-24
 • 29 Måndag Jak 2:1-7
 • 30 Tisdag Jak 2:8-17
 • 31 Onsdag Jak 2:18-26

September

 • 1 Torsdag Jak 3:1-12
 • 2 Fredag Jak 3:13-4:3
 • 3 Lördag Jak 4:4-10
 • 4 Söndag Jes 38:1-8
 • 5 Måndag 3 Mos 25:8-22
 • 6 Tisdag 2 Sam 22:17-20
 • 7 Onsdag Jes 61:1-3
 • 8 Torsdag Rom 8:18-21
 • 9 Fredag 1 Kor 1:26-31
 • 10 Lördag Ef 4:30-32
 • 11 Söndag Rom 13:8-10
 • 12 Måndag 2 Mos 20:1-17
 • 13 Tisdag Matt 19:16-25
 • 14 Onsdag Fil 1:1-11
 • 15 Torsdag Fil 1:12-18
 • 16 Fredag Fil 1:19-26
 • 17 Lördag Fil 1:27-30
 • 18 Söndag Fil 2:1-11
 • 19 Måndag Fil 2:12-18
 • 20 Tisdag Fil 2:19-3:1
 • 21 Onsdag Fil 3:2-16
 • 22 Torsdag Fil 3:17-4:1
 • 23 Fredag Fil 4:2-9
 • 24 Lördag Fil 4:10-23
 • 25 Söndag Matt 11:28-30
 • 26 Måndag 3 Mos 26:11-13
 • 27 Tisdag Ps 62:1-9
 • 28 Onsdag Jes 32:17-18
 • 29 Torsdag Hes 34:25-31
 • 30 Fredag Mark 6:30-31

Oktober

 • 1 Lördag Gal 6:1-10
 • 2 Söndag Upp 12:7-12
 • 3 Måndag 1 Mos 16:1-16
 • 4 Tisdag 1 Mos 28:10-22
 • 5 Onsdag 2 Mos 3:1-6
 • 6 Torsdag 4 Mos 22:21-35
 • 7 Fredag Dom 6:11-24
 • 8 Lördag Heb 1:1-14
 • 9 Söndag Matt 15:29-31
 • 10 Måndag 2 Mos 15:20-21
 • 11 Tisdag 1 Sam 2:1-10
 • 12 Onsdag Ps 117
 • 13 Torsdag Kol 3:16
 • 14 Fredag Heb 13:15-16
 • 15 Lördag Upp 5:6-14
 • 16 Söndag 5 Mos 30:11-16
 • 17 Måndag 1 Mos 26:23-25
 • 18 Tisdag 5 Mos 4:5-8
 • 19 Onsdag Ps 139:1-10
 • 20 Torsdag Jes 43:1-7
 • 21 Fredag Jer 1:1-8
 • 22 Lördag Apg 18:9-11
 • 23 Söndag 1 Tim 6:11-12
 • 24 Måndag Jes 12:1-6
 • 25 Tisdag Rom 4:13-25
 • 26 Onsdag Rom 15:13
 • 27 Torsdag Rom 15:30-33
 • 28 Fredag 2 Kor 10:1-6
 • 29 Lördag Ef 6:10-20
 • 30 Söndag Joh 11:1-7
 • 31 Måndag 2 Mos 1:15-22

November

 • 1 Tisdag Ps 133
 • 2 Onsdag Joh 13:12-17
 • 3 Torsdag Apg 28:1-10
 • 4 Fredag Ef 4:25-32
 • 5 Lördag Matt 5:13-16
 • 6 Söndag Joh 6:37-40
 • 7 Måndag Kol 1:24-29
 • 8 Tisdag 1 Tim 4:8-11
 • 9 Onsdag Tit 2:11-15
 • 10 Torsdag Heb 6:13-20
 • 11 Fredag Heb 10:19-25
 • 12 Lördag 1 Pet 1:3-5
 • 13 Söndag Jes 51:4-6
 • 14 Måndag Jes 40:26
 • 15 Tisdag Jes 49:18
 • 16 Onsdag Dan 10:18-19
 • 17 Torsdag Apg 28:30-31
 • 18 Fredag Heb 3:1-6
 • 19 Lördag 1 Joh 2:28-29
 • 20 Söndag Upp 20:11-21:5
 • 21 Måndag 4 Mos 9:15-23
 • 22 Tisdag 2 Sam 7:1-3
 • 23 Onsdag 1 Krön 15:1-3
 • 24 Torsdag Apg 7:44-50
 • 25 Fredag 2 Kor 5:1-5
 • 26 Lördag Heb 9:11-12
 • 27 Söndag Matt 21:1-9
 • 28 Måndag 1 Mos 18:1-8
 • 29 Tisdag Joh 1:9-13
 • 30 Onsdag 1 Thess 2:19-20

December

 • 1 Torsdag Jak 5:7-11
 • 2 Fredag 2 Pet 1:16-21
 • 3 Lördag Upp 7:9-10
 • 4 Söndag Mark 1:14-15
 • 5 Måndag 1 Mos 3:8-15
 • 6 Tisdag 5 Mos 18:15-18
 • 7 Onsdag 2 Sam 7:1-17
 • 8 Torsdag Job 19:23-27
 • 9 Fredag Jes 11:1-10
 • 10 Lördag Jes 35:1-10
 • 11 Söndag Jes 40:1-8
 • 12 Måndag Jes 49:1-7
 • 13 Tisdag Jes 60:1-4
 • 14 Onsdag Jer 23:1-6
 • 15 Torsdag Jer 33:14-18
 • 16 Fredag Mal 4:1-6
 • 17 Lördag Ps 72
 • 18 Söndag Jes 52:7-10
 • 19 Måndag Sef 3:14-17
 • 20 Tisdag Sak 2:10-13
 • 21 Onsdag Ps 139:11-12
 • 22 Torsdag Sak 9:9-10
 • 23 Fredag Jes 7:13-15
 • 24 Lördag Upp 12:1-2
 • 25 Söndag Matt 1:18-25
 • 26 Måndag Matt 10:32-39
 • 27 Tisdag Joh 21:20-23
 • 28 Onsdag Matt 2:13-18
 • 29 Torsdag Klag 3:22-26
 • 30 Fredag Heb 13:5-8
 • 31 Lördag Ps 121
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig