Livsstil

Storstadsliv i Malmö eller fjällmiljö i Åre - så påverkar omgivningen bibelskolan

En bibelskola tar sig an stadens sociala utmaningar - en annan möter Gud genom skapelsen

En bibelskola kan se ut på många olika sätt och ofta präglas innehållet av skolans geografiska miljö. På Åredalens folkhögskola mitt i fjällvärlden är exempelvis friluftsliv en central del även på bibellinjen medan Hyllie Parks folkhögskola i Malmö i stället valt att satsa på en helt ny bibellinje med social och diakonal profil.

Malmö är en av världens mest mångkulturella städer. På Hyllie Park folkhögskola vill man att detta ska märkas även i kursutbudet.

– Vi vill finnas mitt i staden och lyfta allt det som är spännande med en mångkulturell stad. Men vi vill också finnas med och möta stadens utmaningar med exempelvis barnfattigdom och gängkriminalitet. Vi vill utrusta människor i våra kyrkor med ett diakonalt tänk, säger Linda Alexandersson, rektor på Hyllie Park folkhögskola.

Linda Alexandersson, rektor på Hyllie Park folkhögskola.

Den diakonala och sociala profilen är inget nytt på skolan. Och nu satsar man även på en särskild bibellinje på samma tema. På bibellinjen WeMission kommer man att kombinera traditionell bibelundervisning med praktiskt socialt arbete.

– Tanken är att eleverna ska studera bibelämnen tre dagar i veckan och att man under de resterande två dagarna är ute och arbetar praktiskt diakonalt, antingen i en församling eller i någon annan social organisation. Jag tror att WeMission kommer att bli ett bra och viktigt komplement till andra bibelskolor, säger Linda Alexandersson.

Hyllie Park folkhögskola.

Hon är relativt ny i rollen som rektor på skolan och berättar att hon redan från början burit på en dröm om en ny bibelskola, en vision som också delades av många lokala skånska församlingar.

– Den här bibellinjen kommer som ett initiativ från flera församlingar här i Skåne. Namnet WeMission anspelar på att vi gör det här tillsammans och det är också en slags underrubrik för hela utbildningen ”Tillsammans gör vi skillnad”. Att göra skillnad i världen är inget solouppdrag och i utbildningen finns en nära koppling till de lokala församlingarnas sociala arbete.

Kommer den sociala inriktningen även att påverka själva bibelundervisningen?

– Det kommer att vara mestadels traditionell bibelundervisning. Men vi kommer att försöka hitta talare som arbetar socialt och diakonalt och som kan betona den sociala delen av evangeliet, säger Linda Alexandersson.

I en annan del av Sverige finns Åredalens folkhögskola. Här i den fjällnära miljön är naturen ständigt nära till hands vilket även påverkar innehållet i skolans kurser. Lina Sjörén är kursansvarig för Krik-linjen, som blandar bibelundervisning med friluftsliv och idrott. Krik står för Kristen idrottskontakt, och linjen på Åredalens folkhögskola har ett fokus på områdena fjäll, idrott, ledarskap, bibel och tro.

– Vi har både en Krik-linje och en bibellinje på skolan och båda inriktningarna präglas väldigt mycket av att skolan ligger där den ligger. Både att naturen är så nära och även att så pass mycket av undervisningen sker utomhus.

Krik-linjen, Åredalens folkhögskola.

Lina Sjörén berättar att man ofta försöker att kombinera bibelstudierna och med att vara ute i naturen.

– Om vi exempelvis är ute och åker turskidor, så kanske eleverna samtidigt har fått med sig ett antal samtalsfrågor som berör tron och livet. Kriks idé är ju att tron omfattar hela livet. Och många söker just till den här folkhögskolan på grund av läget vi har mitt ute i fjällvärlden.

Lina Sjörén konstaterar att den fjällnära omgivningen också bjuder in till eftertanke, som kan vara viktig när man går bibelskola.

– När naturen och fjällen är så nära är det lättare att söka tystnad eller att ha retreat. Vi är ute i skapelsen och då pratar vi också om det, säger hon.

Krik-linjen, Åredalens folkhögskola.
Fler artiklar för dig