Livsstil

Ett tystnadens rum för storstadsbor

Mitt i Stockholm erbjuder kyrkan retreater, varje helg

I och med det ökade intresset för stillhet och tystnad anordnar många församlingar endagsretreater. I Essinge kyrka mitt i Stockholm bjuder man in till en sådan varje lördag.

Det började med att Västermalms församling ville skapa plats för stressade storstadsbor som längtade efter återhämtning och att finna livsmening. En frukt av det blev att man drog i gång en retreatverksamhet för några år sedan. Retreaterna har olika ingång beroende på vilken målgrupp som den anpassats för. Det kan vara skrivarretreater, spädbarnsretreater, musik- och bildretreater, heldagar med fördjupning och kontemplation, som följs av Stilla mässa.

Nu har man tagit det uppskattade konceptet ännu ett steg och erbjuder en heldagsretreat varje vecka. Ibland har den ett särskilt tema, ibland är det en miniretreat på 2,5 timme av stillhet i kyrkans lokaler.

– Retreater passar alla som längtar efter att sakta in, gå på djupet, finna riktning och dela otvungen samvaro, säger Anna Smille, präst och retreatledare.

– När du lämnar ytan och lyssnar inåt skärps sinnet. Att vara tillsammans med andra människor i tystnad är ofta underskattat.

Responsen från de skiftande deltagarna har varit god och personalen menar att det har märkts att ett stilla rum varit efterlängtat. Några av rösterna från tidigare retreatdeltagare har exempelvis sagt ”Stort att återfinna det jag trodde att jag förlorat” och ”En sån vilsam retreat. Jag njöt av lugnet och all omsorg ni gav.”

­­­

Fler artiklar för dig