Livsstil

Hon lever med bomblarm hemma

Läraren Adele Raemer försöker få ihop vardagslivet i sitt hem nära Gazaremsan med de ständiga bomblarmen som tvingar henne att ta skydd

I Israel lever många människor med oroligheter och konflikter precis runt hörnet. En av dem är läraren Adele Raemer. Hon bor precis på gränsen till Gazaremsan och har max tio sekunder på sig från det att bomblarmet går till dess att hon bör befinna sig i ett skyddsrum.

I Dagens programserie “Israel med nya ögon” medverkar Adele Raemer, lärare bosatt vid Gazaremsan. Dagens chefredaktör Felicia Ferreira och skådespelaren Rasmus Troedsson möter upp henne vid det ståltrådsförsedda stängsel som omger området nära Gazaremsan. Här lever Adele Raemer sitt liv, mitt i oroligheter och med återkommande bomblarm. Men hon understryker att den största delen av tiden är det ändå fridfullt, och att det är dessa lugnare perioder hon väljer att rikta in sig på.

– Jag väljer att fokusera på de 95 procent som är det vardagliga livet, annars hade oron tagit över allt. Det som hänger ihop med bomblarmen och konflikten är traumatiserande, skrämmande och tar mycket kraft, men livet har så mycket mer att ge än det.

Läraren Adele Raemer försöker få ihop vardagslivet i sitt hem nära Gazaremsan med de ständiga bomblarmen som tvingar henne att ta skydd

Adele Raemer berättar att hon startat en Facebookgrupp med namnet ”Life on the boarder with Gaza” med drygt 8 000 medlemmar. Där skriver hon om livet vid Gazaremsan och visar bilder. Inläggens innehåll berör både de överhängande hoten, men också judiska högtider och vardagen som pågår, för att öka kunskapen om Israel och livet i landet.

Under den senaste eskalationen av konflikten mellan de två sidorna valde hon att öppna upp ett digitalt samtalsrum på Facebook för den som ville prata om den pågående konflikten. Hon blev glatt överraskad när en kvinna i hijab, som bodde på Gazaremsan, dök upp på forumet.

– Vi började prata med varandra, och uttryckte sympati för varandra. Jag sa till henne att jag tyckte synd om henne som tvingas leva mitt i detta. Jag har ju mina trygga rum dit jag kan fly, men på hennes sida använder Hamas människor som levande sköldar, säger Adele Raemer.

– Vi är alla människor, vi har mer gemensamt än vad vi har som skiljer oss åt, konstaterar hon.

I samband med inspelningen av Dagens Israelserie visar även Adele Raemer sitt hem, och hur hon under nattetid springer till skyddsrummet så fort hon hör larmet. Hon säger att bomblarmen är något man aldrig vänjer sig vid, men att det går att lära sig att leva med dem.

Vad gäller konflikten så skulle en tvåstatslösning vara en god idé anser hon.

– Jag tycker det vore bra – så att palestinierna får en stat där de kan styra över sina egna liv.

– Vi behöver också påminna oss om att krig inte är något som Gud skapar, det är ingen naturkatastrof! Krig är något skapat av människan och som går att lösa, det måste gå att lösa.

Se avsnittet här

---

Fakta: Gazaremsan

  • En smal kustremsa utmed Medelhavet i den sydvästra delen av det historiska Palestina.
  • Området är 41 kilometer långt och mellan 6 och 12 kilometer brett.
  • I sydväst gränsar remsan mot Egypten och i norr, söder och öster till Israel.
  • Gazaremsan styrs i dag formellt av den Palestinska myndigheten men i realiteten av Hamas.
  • Gazaremsan kom under egyptisk kontroll som ett resultat av 1948 års arabisk-israeliska krig.
  • I Gaza är 1,8 miljoner palestinier bosatta inom området, med en snabbt växande befolkning på grund av höga födelsetal. Invånarna härstammar huvudsakligen från flyktingar som flydde från andra delar av det historiska Palestina.
  • Varken människor eller varor kommer in eller ut från remsan utan Israels eller Egyptens tillstånd. Efter Gazakriget 2008–2009 har Israel upprätthållit sin blockad, som dock har utsatts för kraftig kritik.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig