Dags att syna kyrkofädernas antisemitism?

Kyrkofäderna har under senare år blivit allt mer lästa och uppskattade. Sällan talar man dock om de mindre smickrande sidor som tog sig uttryck i förföljelser av bland annat judar. Per Hammarström, pastor inom EFK och historiker, har ganskat kyrkofadern Chrysostomos predikningar mot judarna. Det är viktigt att vi som kristna reflekterar över de mörka sidorna av vår historia, menar han och vill härmed mana till debatt om kyrkofädernas antisemitism.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!