Livsstilskrönika

Gud sände inte sin son till världen för tuffare tag

Rickard Sundström gläds åt att Jesus, och ingen annan, är den som dömer vid tidens slut

Domsöndagen står för dörren, kyrkoårets sista söndag. Det är bokslut och resultatrapport. Det är raden längst ner på papperet. Är inte risken stor att vi avfärdar talet om dom för att det känns oskönt, det kraschar fredagsmyset och kränker vår trevlighet?

Från läktare i nationalarenor ner till minsta sporthall skanderas inte sällan ordet “Domarskandal” eller andra mindre smickrande beskrivningar av domaren. Någon gjorde något, domaren gjorde sin bedömning, men utfallet var katastrofalt. Domarskandal! Det är otroligt lätt att veta bäst. Fråga mig, jag har typ alltid rätt. Precis som du. Om man äter dålig teologi kan man få ont i magen, vi sväljer snart en vag känsla att jag och allt och alla kommer underkännas.

“Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet.” Det krävs så lite att det krävs allt. Den som hör och tror. Från prestationernas och jämförelsernas präktiga läktare mumlas det “Domarskandal!”.

Gud sände inte sin son till världen för tuffare tag och hårdare straff, utan för att rädda den.

Jesus är Guds kärlek och försoning, inte en arg Guds hämndlystnad. Gud sände inte sin son till världen för tuffare tag och hårdare straff, utan för att rädda den. Människors illdåd kan straffas, men beteenden kan inte straffas bort. Ondskans cirklar kan bara förlåtas sönder, knäckas när någon slutar hävda sin rätt till hämnd för en större kärlek har slukat upp hatet. Är det möjligt i vår värld med fingret på raketavfyrningsknappar och kommentarsfält?

Det finnas en dom som redan fallit; Jesus seger på korset som ropar sitt utslag av frihet åt alla dem som vill ta emot. Vidare en kommande slutgiltig dom över allt och alla i syfte för Guds fullständiga rättvisa att få sista ordet. Tillvarons Punkt slut. Detta är bland det mest trösterika vi kan hålla fast vid, det är hopp och inte magknip.

Det väntar en rättvis dom över all djävulskap och ondska, över alla orättvisor. Likaså över levda liv och fredagsmys. Jesus har perfekt syn för detta. Inte grå starr eller närsynthet, inte en tendens till brytningsfel och han har noll behov av progressiva läsrutor.

Jag är bortom ord överlycklig att det inte är jag som ska skapa ordning i rättssalen vid tidens slut eller vara linjedomare när världshistorien spelar VM-final. Men ett vet jag. Det kommer inte finnas en enda som skanderar “Domarskandal!”. Guds rättvisa dom är den totala sanningens minut. Det är Jesus när han är som bäst.

---

Veckans bibeltexter - Tema: Kristi återkomst

Gammaltestamentlig text: Daniel 7:9-10

Sedan såg jag tronstolar sättas fram och en uråldrig man slå sig ner. Hans kläder var snövita, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var eldslågor och hjulen därunder flammande eld. En ström av eld flöt fram från platsen där han satt. Tusen och åter tusen betjänade honom, tiotusen och åter tiotusen stod där inför honom. Så tog domare plats och böcker öppnades.

Episteltext: Uppenbarelseboken 20:11-21:5

Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den, och jorden och himlen flydde inför honom, och det fanns inte längre någon plats för dem. Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen, och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. Och havet gav tillbaka de döda som var i det, och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som var i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: “Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.” Och han som satt på tronen sade: “Se, jag gör allting nytt.” Och han sade: “Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.”

Evangelietext: Johannesevangeliet 5:22-30

Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen, för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja, den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den skall få liv. Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv, och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen. Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något: som jag hör, så dömer jag, och min dom är rättvis, ty jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig.

Psaltaren: Psalm 102:26-29

En gång lade du jordens grund, och himlen är ett verk av din hand. De skall förgås, men du består, de är plagg som slits ut, du byter ut dem som kläder och de är borta. Men du är densamme, dina år har inget slut. Dina tjänares barn skall bo här och deras barn leva trygga hos dig.

---

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar