När kärleken sträcker sig över murar

Kärleken övervinner allt. Dagen fick vara med när franska Hannah, med judisk bakgrund, vigdes med palestiniern Joseph. En fest där släktingarnas berättelser blev bevis på hur kärlek kan rasera historiska murar som byggts upp av svårt förtryck.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!