Pastor: Ingen nattvard utan brödet och vinet

Inom frikyrkligheten har man ofta velat förnya former och riter, och det har även gällt nattvardsfirandet, men pastor Mikael Karlendal tycker att det nu är dags att återknyta till traditionen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!