Dagen Lokalt

Evangeliska ortodoxa kyrkan höll biskopskonferens i Halmstad

I skuggan av påvens besök i Lund var det internationell biskopskonferens i den Evangeliska ortodoxa kyrkan (Evangelical Orthodox Church). Konferensen hölls den 10-13 november och ägde rum i S:t Petrus Evangeliska ortodoxa församling, som verkar i bostadsområdet Kärleken i Halmstad.

1 av 2

Biskoparna möts vartannat år för att utbyta erfarenheter, diskutera kyrkans angelägenheter och utveckling. Mötet i Halmstad hade som tema: ”Den Evangeliska ortodoxa kyrkan – Identitet och praktik”. De frågor som samtalades mest om var katekesundervisningen i församlingarna, behovet av utbildning och vidareutbildning av diakoner och präster i Afrika samt hur kyrkorna i Afrika kan stödjas med ”hjälp till självhjälp” genom så kallade mikrolån eller mikrobidrag. Genom dessa vill kyrkan hjälpa enskilda och familjer till att komma igång med någon form av egen företagsamhet, vilken kan leda till självförsörjning i fattiga länder med mycket hög arbetslöshet.

EOC har länge funnits i USA, Kanada samt en församling i Sverige, och förr var biskopskonferenserna oftast i Nordamerika. Sedan 2008 finns det även församlingar i Afrika, i Rwanda, Burundi, Kenya och Uganda, med sammanlagt cirka 60 000 medlemmar. Biskopar och präster från dessa länder blev bjudna till Sverige för att vara med på konferensen.

Biskopskonferensen avslutades på söndagen, och hela församlingen var med och firade en härlig festgudstjänst med deltagare från fyra världsdelar. Glädjen var stor över att träffas från så olika delar av världen samt att gemensamt får fira gudstjänst inför den levande Guden.

De senaste veckorna har det varit mycket fokus på enheten i Kristi kropp/Kyrkan, genom Awakening Europe i Stockholm samt påvens besök i Lund som syftade till enhet mellan världens katoliker och lutheraner.

Den Evangeliska Ortodoxa kyrkan vill också sträva efter enhet mellan de olika kyrkofamiljerna och genom vår bredd känner vi oss hemma i många samfund, både de som lägger stor vikt vid liturgi och de som firar gudstjänst under friare former. S:t Petrus församling är djupt engagerad i det ekumeniska arbetet i Halmstad.

Lena Lagerqvist & Bp Thomas Andersson

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig