Dagen Lokalt

Promenader bryter isolering och ensamhet för äldre

Naturligtvis har också RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap, i Järfälla känt av detta med corona. Man har inte kunnat ha samlingar som man brukar och man har fått vara uppfinningsrik då det gällt att anordna aktiviteter.

I Jakobsberg finns två avdelningar av organisationen, dels i Aspnäskyrkan och dels i Jakobsbergskyrkan. Aspnäskyrkans avdelning leds av Astrid Emanuelsson och Jakobsbergskyrkans av Urban Norstedt.

De båda avdelningarna har ansvarat för aktiviteter varannan tisdag i respektive kyrka, ett samarbete som fungerat utmärkt under flera år.

– Vi har försökt vara kreativa och, med restriktioner enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, skapa program och aktiviteter som i någon mån kan ersätta det som tidigare planerats, säger Astrid Emanuelsson.

Astrid Emanuelsson och Urban Norstedt i Säby Gård.

– Vi har ordnat promenader där vi inbjudit alla att vara med och träffas, att få se olika saker man kanske inte upptäckt tidigare och framför allt få möta andra och inte behöva sitta ensam hemma, säger hon.

En sådan samling arrangerades nyligen i Jakobsberg. Man samlades utanför Aspnäskyrkan, och där bestämdes också vilken väg man skulle promenera och hur långt. Där fick man också välja om man ville gå en längre sträcka, eller om man föredrog en kortare.

Promenad genom bostadsområde med RPG Järfälla.

Bryter isolering och ensamhet

– Genom promenaderna har vi inte bara lärt känna varandra bättre utan också vårt närområde, berättar Astrid. Vi har stannat upp vid vissa platser och berättat om dem, som till exempel om Kvarnbacken, om Säby gård, om runstenen vid folkhögskolan. Vid ett par tillfällen har vi blivit inbjudna att sitta ner och dricka kaffe i en medlems trädgård. Det man märker är att många hjälps åt med att försöka bryta isolering och ensamhet!

Hur ser du på möjligheterna till aktiviteter under hösten?

– Allt beror på vilka restriktioner som kommer att gälla, men vår önskan är naturligtvis att kunna mötas på ett eller annat sätt. Ett är dock säkert: promenera vill vi fortsätta med. “Kläder efter väder”; heter det ju! säger Astrid Emanelsson.

Promenad på asfaltsväg med RPG Järfälla.
Promenad med RPG Järfälla.
Deltagare i RPG Järfälla sitter runt utebord och tittar på Urban Norstedt som håller upp en bok.
Medlemmar i RPG Järfälla sitter vid utebord. I mitten står Urban Norstedt och pratar.
Fler artiklar för dig