28 februari 2021

TIDSKRIFT FÖR TRO, KULTUR OCH SAMHÄLLE“I dödsskuggans dal” – nytt nummer av NOD

På spaning efter mening och hopp i mörkret och smärtan.

Den tärande törsten. Hur finner man mening när omständigheterna tar över ens liv? NOD fördjupar sig i den frågan i årets första nummer.

Urval från detta nummer

Det viktigaste har blivit viktigare

Sara Wrige intervjuar en präst, sjuksköterska och läkare hur deras tro har prövats mitt i pandemin.

När helandet uteblir

Olof Edsinger gör en teologisk reflektion kring helande. Hur finner vi en god teologi mitt i lidandet när helandet dröjer?

Psykiatri, psalm 23 och personliga pronomen

Fredrik Lignell utvecklar i denna artikel hans personliga brottning med psalm 23, från en problempsalm till något han fann tröst i.


Testa NOD till introduktionspris

NOD är en kulturtidskrift för samtidsanalys från ett kristet perspektiv. I varje nummer finns ett tema som diskuteras och belyses ur olika vinklar.

  • Fyra nummer per år.
  • Några av Sveriges främsta teologer.
  • 20% rabatt första året (ord. pris 399 kr).
Helår för 329 kr


Johan Winbo

Johan Winbo är redaktör för tidskriften NOD.