07 februari 2023

TIDSKRIFT FÖR TRO, KULTUR OCH SAMHÄLLEVad är då en människa?

Redaktör Johan Winbo skriver om senaste numret av tidskriften NOD, som har tema dödshjälp.

###

Vad är då en människa, att du tänker på henne? (Ps. 4:8)

I evangelierna läser vi om hur Jesus mötte människor i deras lidande och hur han botade många sjuka. Han eget liv avslutas när han dör på korset för människans synd och brist. Den kristna tron är märkt av både sår och helande, lidande och upprättelse, död och liv. Det är en tro som delas med hela den världsvida Kyrkan och som utgör en bra grund för samtalet om ett så svårt ämne som dödshjälp.

I detta nummer av NOD, rör vi oss om frågan kring livets slutskede. Kyrkan har, liksom läkarkåren genom åren, varit emot dödshjälp. De senaste åren har förespråkarna för dödshjälp blivit mer synliga i debatten. Vi vill i detta nummer utforska argumenten bakom, både de som förespråkar dödshjälp och de som är emot. Jag ser ett behov av att vi inom kristenheten behöver samtala mer om svåra etiska frågor, särskilt när det gäller frågor kring livets okränkbarhet. Men i det här numret vill vi lyfta på stenarna och se vad som ligger bakom argumenten.

Livets okränkbarhet och det mänskliga lidandet är en teologisk fråga. Kulturskribenten John Sjögren lyfter i sin artikel att inom klassisk kristen tradition ska det mänskliga livet värnas “från befruktningen till den naturliga döden”, och att det krockar med ett modernt synsätt med äganderätten till det egna livet. Prästen Sara Wrige sammanfattar det kärnfullt i sin artikel “Frågan om dödshjälp sätter också fingret på spänningen mellan individen och det gemensamma”.

I det här numret är det extra roligt att två av våra läsare medverkar. När David Gyll, ST-läkare, såg att kommande nummer skulle handla om dödshjälp hörde han av sig till mig med ett artikelförslag. David är inne på något viktigt när han utifrån egna yrkeserfarenheter pekar på att den palliativa vården behöver ses över.

Gunilla Liljedahl skrev en berörande läsarkommentar om förra numret. Jag kontaktade henne om vi fick publicera hennes mailsvar, den finner ni på torget.

Hör gärna av er till mig eller redaktionsrådet, vi uppskattar feedback och artikelförslag.

Johan Winbo

Johan Winbo

Johan Winbo är redaktör för tidskriften NOD.

Tidigare nummer och teman:

2020
1: Ursprung
2: Övernaturligt
3: Gud i litteraturen
4: Konservatism tillbaka på menyn
2019
1: Inte sant?
2: Klimat
3: Fascism
4: AI
2018
1: Vägledning (dubbelnummer med 4 2017)
2: Radikala medelvägar
3: Skyldig?
4: Ande, kropp och sjuk
2017
1: Att vara människa
2: Pornografi
3: Samtal pågår – inte
2016
1: Människan och mobilen
2-3: Postsekulär kompetens (dubbelnummer)
4: Tro efter Trump
2015
1: Datorspel
2: Mat
3: Barn
4: Fanatism
2014
1: Idrott och religion
2: Förakt för svaghet
3-4: En äkta människa, vad är det? (dubbelnummer)
2013
1: Helt såld (dubbelnummer med 4 2012)
2: Tro på torget
3: Tiden
4: O store bror
2012
1: Mindfulness
2: Frikyrkan?
3: Breiviks leende
2011
1: Kulturspaning (dubbelnummer med nr 4 2010)
2: Welcome to McWorld
3: Motstånd
4: Rivalitet och offer
2010
1: När allianserna faller
2: Vem bryr sig?
3: Det heliga jobbet
2009
1: Nådens revolt
2: Värsta tiden?
3: Bekänna färg
4: Lycka.nu
2008
1: Mörkrets hjärta och hjärtats mörker
2: Bortom det mänskliga
3: Old time religion?
4: Den heliga familjen
2007
1: Där kartan tar slut
2: Minnet av framtiden
3: Ateismens nya kläder
4: Den ”nya” narcissismen
2006
1: Den smala vägens politik
2: På spaning efter framtidens kyrka
3: Martyrernas svar
4: Sann människa?
2005
1: Religiofobi
2: Gud större än jag?
3: Blogg en dag
4: Den omöjlige herr X
2004
1: Trons andra språk
2: Kyrklös tro – trolös kyrka?
3: Sanning och konsekvens?
4: Hur frisk kan man bli?