Nyheter

Hans Ulfvebrand: Jesus är inte enda vägen till Gud

Att Jesus är enda vägen till Gud är något som Johannes lägger i Jesu mun, menar domprost Hans Ulfvebrand. Frågan har väckts till nytt liv inom sedan Stockholms domkyrkoförsamling inbjuder till gudstjänst tillsammans med andra religioner.

Fler artiklar för dig