16 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Historieberättare som bjuder till eftertanke

Torgny Wirén ”Djupare under ytan” (Verbum)

Torgny Wiréns "Djupare under ytan" är en andaktsbok för alla veckans dagar under ett helt år. Först en berättelse i veckan som följs av olika citat ur Bibeln för varje veckodag utom söndagar, plus en frågeställning. Sedan till slut ett förslag till bön. En bok för enskilda studier eller en samtalsgrupp, kanske inte minst med tanke på unga människor.

Att författaren är förtjust i berättelser med mening och tankeställare framgår tydligt. Att han själv är en historieberättare i många andra författares efterföljd märks också. Varje historia har en sensmoral att ta till sig och reflektera över. Man kan förstå att han läst såväl HC Andersen som Charles Perrault i sin ungdom och påverkats av dessa. Precis som de använder han sig av sin tid och beskriver den. Historierna får på så vis en allmängiltighet som borde angå även den som inte är troende. Framför allt handlar det om att se genom schablonerna och ta ställning för det motsatta och annorlunda i livets ofta komplicerade skeenden. Att se igenom och förstå andra, om inte bättre än sig själv, så åtminstone lika bra.

De val av bibelställen han föreslår har en stor bredd, men också ställen från Bibeln som det inte lika ofta hänvisas till. Likadant är det med förslagen till bön. Det kan handla om Franciscus av Assisi, Olaus Petri och Sören Kierkegaard, likväl som Britt G. Hallqvist, Karin Boye och Leonard Cohen.

Att så här förbehållslöst rekommendera en bok känns ovanligt, men jag hittar inga svagheter. Möjligen skulle jag önska att författaren språkligt utvecklade en del och inte strävade efter att vara alltför modern i ordvalen. Det skulle förbättra en mycket fin och användbar bok ännu ett snäpp.

Fler artiklar från Nyheter