Nyheter

Fader Tom kidnappades av terrorister - besökte Sverige och tackade för böner

Han kidnappades under vapenhot utanför ett vårdhem i Jemen, och hölls fånge i 18 månader innan han frigavs 2017. "Rosenkransen och mina personliga böner höll mig uppe - och det faktum att jag förlät och bad för mina fångvaktare", berättar han för Dagen.

Det var utanför ett vårdhem för äldre och sjuka i staden Aden i södra Jemen som kidnapparna slog till i mars 2016. Vid den våldsamma attacken mot hemmet, som tillhörde Moder Teresas Mission, dödade sexton personer, varav fyra nunnor. Vid tiden för attacken fanns ett 80-tal boende på hemmet. Tom Uzhunnalil hade jobbat som hemmets kaplan i fyra år. Två nunnor överlevde angreppet, och kunde berätta om angriparna som troligen tillhörde terroristgruppen al-Qaida.

Fader Tom fördes bort under vapenhot, och hölls sedan i fångenskap i 18 månader. Under fångenskapen spreds ryktet i medier om att han hade korsfästs av kidnapparna på långfredagen 2016. Men det ryktet visade sig inte stämma. Dagen följde fallet, och beskrev i flera artiklar vad som hände när det gällde kidnappningen. Kidnapparna försökte inledningsvis få indiska regeringen att betala en lösensumma för Fader Tom.

Har tackat sultanen

I maj 2017 publicerades en fem minuters video på Youtube. Där vädjade Fader Tom om att bli frigiven, och bad Indien och även påven om att ingripa. I september 2017 frigavs till sist den nu 59-åriga indiske prästen, bland annat tack vare insatser från Oman och från Katolska kyrkan. Fader Tom har senare tackat sultanen av Oman för hans insatser. Ingen lösensumma betalades, enligt indiska regeringskällor.

Sedan frigivningen reser Fader Tom runt i världen och delar med sig av sitt vittnesbörd. Nyligen besökte han Sverige, inbjuden av den orden inom Katolska kyrkan han tillhör, salesianorden. Dagen når honom per mejl, där han berättar om hur han lyckades hålla hoppet uppe under fångeskapen.

" Det var genom styrkan i alla de förböner som bröder och systrar runt hela världen som jag klarade mig från mardrömmar, psykiska skador och fysisk tortyr. Evangeliets ord som säger ´Känn ingen oro över vad du äter eller vad du har på dig... varje hår på ditt huvud är räknat och inget av dem faller till marken utan din Faders kännedom´ - detta var min styrka under hela fångenskapen. Mina personliga böner, Angelus, Rosenkransen, verser från Bibeln, korsvägen, mässan och kommunionen, allt detta var min styrka under fångenskapen. Att jag också förlät och bad för mina fångvaktare höll mig lugn i hjärta och sinne", berättar han.

Fötterna fastbundna

Kidnapparna behandlade honom förhållandevis väl, förklarar han:

"Jag tackar Jesus för att de inte gjorde mig illa rent fysiskt. De gav mig av den mat de själva åt. Jag har inga skelettskador, och alla tänderna finns kvar. Men jag fick ha ögonbindel större delen av tiden, och händer och fötter hölls fastbundna, särskilt under de första dagarna."

Fader Tom skriver att hans hälsa även i dag är god, förutom att han lider av diabetes som han medicinerar för. Därför orkar han resa runt i världen för att dela med sig av det han varit med om. För tillfället finns ingen katolsk organisation eller katolsk präst i Jemen, berättar han, men det finns sju missionärer. Själv skulle han - trots det som hänt - kunna tänka sig att återvända.

"Om det ges en möjlighet skulle jag kunna tänka mig att tjäna i Jemen och därmed tillgodose de behov som finns hos systrarna och andra kristna", skriver han.

Situationen för de kristna i Jemen är svår, menar Fader Tom. Det pågår ett krig som fortsatt drabbar civilbefolkningen hårt.

"Be för fred"

"Vi behöver be för att kriget ska ta slut, så att Jemen får fred. Lidandet i krigets spår är enormt för hela befolkningen, både för miljoner muslimska bröder och systrar och för våra bröder och systrar", skriver han.

För tillfället befinner sig Fader Tom i Bangalore i Indien. Han betonar att hans uppdrag nu är att "dela budskapet om att Jesus är den Levande Guden och fortsätter att lyssna på och besvara våra böner". Bönens betydelse kan inte underskattas, menar han:

"Bön är det mest verkningsfulla redskapet som Jesus har gett oss. Förlåtelse är den bästa medicinen. Döm inte, utan be för människor. Lyssna i bönens tystnad för att bättre förstå den unika uppgift som Gud har för var och en av oss. Det kommer att leda till att man kan säga ja till denna uppgift och arbeta för den i sitt liv."

Han passar på att tacka alla svenskar som har bett för honom under fångenskapen.

"Mitt besök i Sverige gjorde att jag förstod hur många som bad för mig under tiden jag var i fångenskap, hur många som såg mig som en del i deras familj. Gud hörde deras böner och såg till att jag blev fri, och på detta sätt blev de också stärkta i sin tro. Jag ber för Sverige och dess ledare, andliga och civila, och jag ber för alla familjer och unga människor att de ska få möta den levande Jesus och skyddas för allt ont", avslutar han sitt mejl.

---

Ett land i krig

  • Kriget i Jemen startade 2015, och har resulterat i en av världens värsta humanitära katastrofer. Republiken Jemen bildades 1990, när två delar gick samman: konservativa Nordjemen och socialistiska Sydjemen. Under en kort tid lyckades man med att skapa och upprätthålla ett demokratiskt styrelseskick. Men separatistiska strävanden från både norr och syd ledde till ett kort krig 1994. År 2011 avgick president Saleh, och senare intog Iran-stödda rebeller huvudstaden. Dessa rebeller bekämpas av en sunnimuslimsk allians, ledd av Saudiarabien. Det finns också flera andra grupper inblandade i det krig som fortsatt och eskalerat. Ständiga bombningar har enligt tidningen Omvärlden lett till att 12 miljoner människor, 40 procent av landets befolkning, befinner sig på gränsen till svält. 80 procent är beroende av humanitär assistans. 7000 människor har dött, tiotusentals har skadats, och många befinner sig nu på flykt.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig