03 augusti 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Anglikaner: Kyrkan bör be om förlåtelse för antisemitism

I ett färskt dokument slår Engelska kyrkan fast att kyrkor har bidragit till spridandet av antisemitism under historien. Men dokumentet får redan kritik från judiskt håll för sin tystnad om att judar än i dag ses som särskilda måltavlor för kristen mission.

Kristna, och kyrkor, bör be om förlåtelse för århundraden av antisemitism. Det säger anglikanska Engelska kyrkan i ett färskt dokument, rapporterar tidningen The Guardian. Där slås fast att kyrkan på detta vis har deltagit i att skapa förutsättningar för den förföljelse som ledde fram till Förintelsen.

Dokumentet "God´s Unfailing Word" beskriver hur en viss typ av teologi har spridit antisemitism. Anglikaner och andra kristna bör nu inte bara be om förlåtelse för historiska synder, utan också aktivt motarbeta denna typ av föreställningar och attityder, skriver Engelska kyrkan.

Plikt att motarbeta

"Kristna är skyldiga till att ha marknadsfört och närt negativa stereotyper av det judiska folket och detta har lett till stort lidande och stor orättvisa. Därför har de nu en plikt att uppmärksamma och motarbeta att denna typ av stereotyper sprids", slår dokumentet fast.

Två katedraler utpekas som skyldiga till att tidigare i historien ha spridit falska rykten om att judar bortförde och dödade kristna barn: katedralen i Norwich och katedralen i Lincoln. Båda katedralerna har nu satt upp plakat inne i kyrkorna där denna del av en skamfylld historia berättas och där kyrkorna tar avstånd från de tidigare falsarierna.

Dokumentet säger också att kristna bör vara försiktiga och "noggrant tänka igenom" eventuell mission riktad mot judar.

Missionen en utmaning

Men denna del av skrivningarna får redan kritik från judiskt håll. Brittiska chefsrabbinen Ephraim Mirvis, skriver i ett slutord att kyrkan misslyckats med att "avvisa försöken från vissa kristna att se judar som särskilda måltavlor för kristen mission." Rabbi Mirvis säger dock att han tycker att dokumentet i övrigt är "välkommet och modigt".

Engelska kyrkans överhuvud Justin Welby - sedan länge nära vän till Mirvis - säger till The Guardian att han ser kritiken som "vänskaplig" och att han också tar emot kritiken på ett vänskapligt sätt.

"Rabbi Mirvis har med karakteristisk öppenhet och rättframhet gett oss en utmaning som vi måste reflektera runt. Men vi kan inte ge en ärlig reflektion förrän vi har förstått den grymhet som finns i vår historia", säger Welby.

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar