Dagen i Israel

”Antalet kristna har minskat radikalt det senaste årtiondet ”

Pastor Steven Khourys medlemmar flyr utomlands

Antalet kristna i Israel har minskat drastiskt de senaste åren. I Betlehem, där de kristna tidigare utgjorde 85 procent av befolkningen, är siffran 15-20 procent i dag. Här intervjuas den palestinska pastorn Steven Khoury som berättar om de kristnas situation i området. Men också Doris Anton, kristen arab i Jaffa, Israel.

Se övriga avsnitt här:

---

Fakta: Israel, 75 år

  • Den judiska staten Israel utropades den 14 maj 1948.
  • Israel firar sin självständighetsdag enligt den judiska/hebreiska kalendern, vilket innebär att den är en rörlig helg enligt den gregorianska kalendern. I år inföll nationaldagen den 26 april.
  • Palestinierna högtidlighåller den 15 maj som sin sorgedag och kallar den al-nakba (katastrofen).

---

Fler artiklar för dig