18 maj 2021

En tidning på kristen grundOpinion

Ingen värnar fostrets rätt till liv

Tidigare fanns en enad kristen opinion för rätten till liv. Men när abortfrågan diskuteras idag är det endast som en frihets- och rättighetsfråga. Har Gud ändrat uppfattning eller har kyrkorna anpassat sig till det politiskt korrekta?

Endast för prenumeranter
Fler artiklar