28 februari 2021

En tidning på kristen grundOpinion

Svenska vapen bidrar till förtryck

Det uppseendeväckande och djupt oroande är att man inte det minsta problematiserar över svensk vapenexport och den praxisförskjutning som skett kring den de senaste åren.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar