08 maj 2021

En tidning på kristen grundDagens poddar

Är människan ond eller god - nytt avsnitt av Läsarpodden ute

I nya episoden av Dagens litteraturpodd samtalar teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman om den mänskliga naturen.

Är människan ond eller god – ängel eller best? Är vi djupt fallna och moraliskt degenererade, eller skapade till Guds avbild och därför alltid dragna mot godhet och kärlek? I senaste avsnittet av Läsarpodden diskuterar Joel Halldorf och Patrik Hagman detta utifrån bland annat Rutger Bregmans bok "Humankind.

Uppfattningarna kring huruvida människan är ond eller god har varierat genom historien, inte bara mellan teologer utan också mellan filosofer och forskare av olika slag.

Thomas Hobbes menade att det krävdes en stark stat för att hålla oss i schack, medan Rousseau hävdade att civilisatinen bara förstörde vår sanna, inneboende godhet. Efter andra världskriget har betoningen legat på människans mörker, men nu lyfter allt fler fram våra goda sidor: Att vi samarbetar och hjälper varandra, och att vi tycks skapade för gemenskap.

En av de mest vältaliga i denna skola är Rutger Bregman som i boken “Humankind” vill ge en hoppfull bild av mänskligheten. Läsarpodden har läst och ger sig i detta avsnitt i kast med frågan.”

Lyssna på podden:

Lyssna på alla tidigare avsnitt av Läsarpodden på Dagen.se

Lyssna på alla avsnitt av Läsarpodden via Itunes. 

---

Fakta: Läsarpodden

  • Läsarpodden är Dagens litteraturpodd där teologerna Joel Halldorf och Patrik Hagman samtalar utifrån en bok de läst.
  • Det senaste avsnittet är det 48:e i ordningen.

---

Daniel Wistrand

Daniel Wistrand är redaktör för kultur och livsstil på Dagen.

Fler artiklar från Dagens poddar