Dagens poddar

Rickard Sundström: När Jesus drabbades av hemlängtan

Tredje söndagen i fastan - Kampen mot ondskan

Bibelhänvisningar: Gammaltestamentliga texten: Första Kungaboken 18:26-29 + 36-39, Episteltext: Uppenbarelseboken 3:14-19, Evangelium: Markusevangeliet 9:14-32, Psaltaren: Psalm 25:12-22

Fler artiklar för dig