Seminarium

Så hanterar ni det nya säkerhetsläget

Program för seminariet 20 oktober kl 9.00–15.30


09.00 Registrering och fika

09.30 Presentation, innehåll och syfte

09.35 Yttre hot och terrorism

Säkerhet i offentlig miljö − skydd mot antagonistiska hot och terrorism.

Daniel Hedman, kommissarie nationella Operativa Avdelningen, Operativa Enheten, Ordning och säkerhet

10.00 Stök på möten och samlingar

Hur ni hanterar och förebygger oordning.

Johan Norén, präst, S:ta Clara församling, Stockholm

10.30 Bensträckare, kaffe och samtal

11.00 Trygga möten – en hygienfaktor

Det här bör mötesvärdarna ha koll på.

Stefan Kinert och Ola Stoltz, Kronan Säkerhet

11.30 Bakgrundskoll av frivilliga och anställda

Stefan Kinert och Ola Stoltz, Kronan Säkerhet

12.00 Lunch med samtal

13.00 Internationell säkerhet/resor

Aktörens ansvar vid missionsarbete och resor.

13.30 Samfundens ansvar − Panel

Vilken hjälp kan den lokala kyrkan vänta sig.

14.15 Grupparbete

Prioriteringsordning, hur ni påbörjar arbetet.

15.00 Bensträckare

15.15 Återkoppling och avslutning

15.30 Avslutning

Programmet kan komma att justeras.


Tillbaka till huvudsidan >


Sista anmälningsdag måndag 16 oktober.


i samarbete med