19 september 2021

En tidning på kristen grundDemokrati

Kristendomens positiva bidrag till välstånd och demokratins utveckling i vår del av världen är väl belagt, skriver Per Landgren och Tuve Skånberg.